12/07/2024
Najnovije vesti
poverenik-za-slobodan-pristup-informacijama-u-Valjevu-gimnazija-7-decembar-2022

PREDAVANJE O ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Autor 08/12/2022

U Valjevu boravili Milan Marinović, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Mirela Zozi Jeković, šef Odseka u Sektoru za izveštavanje i analitičke poslove Službe Poverenika.

Na skupu održanom u svečanoj sali Valjevske gimnazije održali su predavanja o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i izradu i objavljivanje Informatora o radu organa vlasti.

Predavanje “Izrada i objavljivanje Informatora o radu organa vlasti u Republici Srbiji“, održala je Mirela Zozi Jeković, dok je predavanje na temu “Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“ održao Milan Marinović, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U ime grada Valjeva, prisutne je pozdravio Mladen Simović, sekretar Skupštine grada Valjeva i poželeo gostima dobrodošlicu.

“Danas imamo tu čast da ispred grada Valjeva i službe Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organizujemo dva predavanja. Nadamo se da je ovo samo prvi korak u nizu uspostavljanja bolje saradnje između grada Valjeva i službe Poverenika za slobodan priostup o informacijam od javnog značaja.”

Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, izrazio je zadovoljstvo jer u Valjevu održava prvo predavanje na ovu temu.

„Zadovoljstvo mi je da držimo predavanje predstavnicima organa vlasti na temu „Izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji svima njima nameće neke silne obaveze u poštovanju jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na obaveštenost.

Značajne su izmene urađene i zbog toga je potrebno sve organe vlasti u Republici Srbiji upoznati sa njima, kako bi ovo pravo bilo ostvareno na pravi način, bilo zaštićeno efikasnije, ali i da bi se sprečile zloupotrebe, kojih je u poslednje vreme bilo dosta.

Posebno mi je drago što prvo predavanje u nizu je upravo u Valjevu, tako da sam zahvalan čelnicima Grada, koji su shvatili značaj ovoga, lako smo se dogovorili da održimo predavanje i ubeđen sam da će biti od koristi.

To je jedno predavanje, a koleginica će održati drugo predavanje koje je takođe vezano za izmene zakona, a to je objavljivanje Informatora o radu organa vlasti i podnošenje godišnjih izvešataja povereniku, zbog toga što je to zapravo pravi presek stanja u Republici Srbiji, koliko su organi vlasti otvoreni prema građanima, prema medijima, prema svima onima koji traže informacije i koliko poštuju ovo pravo“, naglasio je Milan Marinović.

Prema njegovim rečima, ono što se može izdvojiti kao važno, jeste da će se kroz izmenu i dopunu zakona smanjiti zloupotreba, koja je u posledenje vreme sve prisutnija, ali ne i manje važno, da će poverenik sada ima mnogo veća ovlašćenja.

„Ono što nije uobičajeno, a to je da pokušamo da sprečimo zloupotrebu i ubeđen sam da ćemo uspeti da sprečimo određenim intervencijama u zakonu.

Sa druge strane, poverenik nije imao dovoljno jaka ovlašćenja, sada je dobio mnogo veća. Pored onog klasičnog organa koji postupa po žalbama, poverenik sada podnosi i tužbe prekršajnim sudovima, izdaje prekršajni nalog za ćutanje uprave, ima mnogo veća ovlašćenja kada su u pitanju tajni podaci i kada se uopšte može utvrditi činjenica u nekom dokumentu za koji se tvrdi da je tajni ili da postoji neki drugi razlozi za uskraćivanje informacije.

Sa druge strane, olakšali smo položaj ovlašćenih lica u tom smislu da neće morati da odgovaraju uvek kao što su do sada, precizno su definisani za koje prekršaje odgovara ovlašćeno lice za vođenje postupka po zahtevu za slobodan pristup, a za koje rukovodilac organa, tako da ima tu još puno.

Kada je u pitanju Informator u radu, povećan je broj rubrika koji organi vasti moraju da popune o svom radu, sa 9 na 24 rubrike i promenjen je sistem objavljivanja ifnormacija. Do sada je svako objavljivao na svom sajtu i bilo je tu šarenolikosti, sada svi objavljuju na sajtu poverenika na jedinstvenom informacionom sistemu. Postoji puno organa vlasti koji tu svoju obavezu revnosno ispunjavaju.

Zakon postoji od 2004. godine, a postoje određeni organi vlasti koji još nisu shvatili potrebu da udovoljavaju zahtevima građana.

To izgleda teret, ali to je mnogo lakše i zato ću da se vratim na informatore. Kada vi objavite o svom radu sve, onda nemaju šta da vam traže. Mnogo je lakše da date te informacije koje je logično da svi znaju, kao što su: kako se donose odluke, kako se troše pare iz budžeta, kako se sprovode javne nabavke i slično, dakle kada ovo objavite, onda vam niko neće tražiti i svi će biti zadovoljni“, rekao je Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Predavanju su prisustvovali i zamenik Poverenika Sanja Unković, predstavnici službe Poverenika, sva javna preduzeća grada Valjeva, osnovne i srednje škole, ustanove kulture, državni organi, pravosuđe i predstavnici svih organa grada Valjeva.