13/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM: VAZDUH – ZAGAĐEN

Autor 16/01/2023

U okviru akcije Aero Alarm, koju treću godinu uzastopno realizuje organizacija Lokalni odgovor iz Valjeva, u ovonedeljnom izveštaju je, pored ostalog, rečeno:

“Vazduh standardno zagađen uprkos manjim oscilacijama. Najviša srednja dnevna koncentracija u nedelju, 15.1.2023. suspendovane PM 10 čestice 103,32 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u nedelju, 15.1. u vrednosti 91,89 µg/m3.

U petak, 13.1. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 18 časova u vrednosti od 207,17 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice, a takođe u petak, 13.1. u 18 časova vrednost od 198,82 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

U Valjevu vazduh bio jako zagađen. Svi stanovnici bili su pogođeni zbog postojanja vanrednih uslova. Trebalo je izbegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno pripadnici osetljivih grupa.

Na dan 16.1.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 13 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Ombudsman rekao

Na pritužbu udruženja RERI i Lokalni odgovor podnetu početkom novembra prošle godine protiv Grada Valjeva Zaštitnik građana je u izveštaju konstatovao da dosadašnje planirane mere ili nisu bile adekvatne ili nisu bile primenjivane, s obzirom na činjenicu da je vazduh u Valjevu u poslednjoj deceniji bio treće kategorije zbog prekomerne koncentracije suspendovanih čestica prašine. Po mišljenju Ombudsmana, radi se o dužem periodu u kom je bilo neophodno aktivnije delovanje lokalnih vlasti kako bi se konačno usvojili instrumenti koji će utvrditi kratkoročne i drugoročne mere u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, radi zaštite prava građana na zdravu životnu sredinu, naročito osetljivih grupa stanovništva. Nezavisna kontrolna institucija naglašava da je podjednako važno doneti planove kao i da ti planovi budu adekvatni i usmereni ka postizanju zakonskih ciljeva i propisanih rokova radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Zaštitnik građana preporučio je da Grad Valjevo treba da izvesti o napretku u primeni preporuka, uz opomenu da će u slučaju da ne budu sprovedene odgovarajuće mere biti obaveštena Narodna Skupština, Vlada Republike Srbije i javnost.

Slavuj u dimu

Valjevci su Novu godinu po Julijanskom kalendaru dočekali na Gradskom trgu uz pesmu narodnog pevača Miroslava Ilića i znatno visoke koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu. Poklonici ovog estradnog umetnika su, pored dejstva glasa popularnog pevača, bili izloženi uticaju zagađenog ambijentalnog vazduha u tolikoj meri da su mogli pretrpeti znatne zdravstene posledice. Satne koncentracije suspendovanih PM 10 i PM 2,5 čestica su u periodu 20 – 22 časa na dan 13. januara dostizale enormnu i po zdravlje ljudi visoku vrednost od preko 120 µg/m3. Koncert Miroslava Ilića je organizovao Grad Valjevo. Obaveštavanje građana o prekomernim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu još nije organizovano.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već treću godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija je Državna merna mreža a merila za ocenu indeksa kvaliteta su Evropski indeks kvaliteta vazduha koji koristi portal Ekstremna Ekologija.

Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi,” navodi Lokalni odgovor iz Valjeva.