21/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Međunarodni Dan dece žrtava nasilja 4. jun
4. jun Međunarodni dan dece žrtava nasilja UN Serbia

Međunarodni Dan dece žrtava nasilja 4. jun

Autor 04/06/2022

Međunarodni dan dece žrtava nasilja je 4. jun. Obeležavnje je počelo 1982. godine, zbog naglog povećanja broja dece koja su zlostavljana i izložena nasilju širom sveta.

Obeležavanjem 4. juna, od 1982. godine, usmerena je pažnja na decu žrtve Libanskog rata koja su postala žrtve grubog mentalnog, fizičkog i emocionalnog mučenja i zlostavljanja. Naglašena je neophodnost za zaštitu ljudskih prava i unapređenje bezbednosti dece u celom svetu.

Ujedinjene nacije su uvele obeležavanje Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, nakon posebne skupštine UN, na kojoj su države članice ukazale na značaj zaštite dece i zaštite dečjih prava.Skupština UN usvojila je Rezoluciju 51/177 radi zaštite prava dece u ratnim sukobima i nasilju.

Prema izveštavanju UNICEF-a, u Srbiji nasilje prema deci ima više pojavnih oblika i dešava se i u okruženjima koja bi trebala da su sigurna za mališane i mlade osobe – u porodičnom okruženju, u školama, u institucijama za smeštaj dece radi zaštite, u digitalnom prostoru i široj društvenoj zajednici.

U Centru za socijalni rad u Valjevu, tokom prošle godine, obrađeno je više od dve stotine slučajeva nasilja nad decom i odraslima.

Tačnije, 181 slučaj nasilja na devojčicama i ženama i 44 nad dečacima i muškarcima; 186 žrtava je tokom prošle godine prvi put prijavilo nasilje, dok je u čak 39 slučajeva reč je o višestrukom nasilniku.

Nasilje doživljavaju i deca. U 2021. godini devetoro dece bilo žrtva nasilja, šest devojčica i tri dečaka;

u adolescentskom uzrastu nasilje je doživelo čak 16 devojčica i dva dečaka.

Podaci od proteklih godina na nivou države, ukazuju da su deca u Srbiji izložena direktnom fizičkom, psihičkom, čak i seksualnom nasilju.

Zanemarivanje dece i uskraćivanje, čak osnovnih potreba, ugrožavaju rast i razvoj deteta, tako da je i to vid nasilja. Nasilje se javlja i u manje direktnim oblicima, kao što su dečji brak, dečji rad ili druge vrste eksploatacije, ali i kroz isključenost deteta iz društvenog okruženja.

Ove godine, 25. maja, potpisan je Plan zaštite dece u uličnoj situaciji u Republici Srbiji od nasilja, zanemarivanja i iskorišćavanja.

Inače, prvi stav Člana 6 Porodičnog zakona, jasno propisuje: “Svako je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta.”

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva