15/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo-28-11-2022-Valjevo-118-dan-zagadenja-vazduha-aero-Foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs_.jpg

AERO ALARM: 144 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 03/01/2023

U Valjevu je tokom 2022. godine zabeleženo ukupno 144 dana sa prekoračenjima graničnih vrednosti čestica prašine u vazduhu. Valjevo je u grupi pet gradova sa najzagađenijim vazduhom u prošloj godini prema Nacionalnoj ekološkoj asocijaciji, ukazuje Lokalni odgovor u ovonedeljnom Aero Alarmu.

“Valjevo je dočekalo Novu godinu uz najzagađeniji vazduh ove grejne sezone. Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 29.12.2022. suspendovane PM 10 čestice 197,15 µg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u četvrtak, 29.12. u vrednosti 134,47 µg/m3. U petak, 30.12. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 16 časova u vrednosti od 546,76 µg/m 3 za suspendovane PM 10 čestice, a u četvrtak, 29.12. u 17 časova vrednost od 261,35 µg/m 3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

U Valjevu vazduh je bio jako zagađen. Svi stanovnici bili su pogođeni zbog postojanja vanrednih uslova. Trebalo je izbegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno pripadnici osetljivih grupa.

Na dan 2.1.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 144 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Valjevo – lider zagušljivosti

Nacionalna ekološka asocijacija iz Beograda je prvog dana 2023. godine objavila izveštaj „Vazduh 2022“ u kome se navodi da naš grad spada među naselja sa najzagađenijim vazduhom u Republici Srbiji.
Grupu od pet gradova čiji je vazduh tokom protekle godine ostvario veliki broj dana prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica čine gradovi: Užice (160), Popovac (146), Valjevo (144), Novi Pazar (141) i Smederevo (128).

Ovaj izveštaj tvrdi da su granične vrednosti za srednje godišnje koncentracije PM 10 (40 µg/m3) prekoračene u Užicu (60,9), Valjevu (50,8), Popovcu (49, 2), Novom Pazaru (48.4), Smederevu– Radinac (46.5), Beogradu – Zemun Tošin Bunar (44.4), Velikim Crljenima (40.9) i Pančevu –Vojlovica (40.8).

Granične vrednosti za srednje godišnje koncentracije PM 2.5 suspendovanih čestica koja iznosi 25 µg/m3 su takođe prekoračene u mnogim mestima u Novom Pazaru, Užicu, Valjevu, Smederevu, ali i u Pirotu, Lazarevcu, Čačku, Kosjeriću, Nišu.

Izveštaj „Vazduh 2022“ se poziva na procenu Insitituta za zdravstvene efekte da u Srbiji usled uticaja zagađenog vazduha prerano život izgubi 12700 osoba.

Pored toga, Institut tvrdi da disanje zagađenog vazduha dugi niz godina je povezano sa povećanom verovatnoćom da osobe koje su tome izložene razviju hronične bolesti pluća, hronične bolesti srca i krvnih sudova, šlog, rak pluća, šećernu bolest, zarazne bolesti kao što je zapaljenje donjih respiratornih puteva itd.

Postoji sve više dokaza koji ukazuju na povezanost izloženosti trudnica aerozagađenju i usled toga rađanje beba sa malom telesnom težinom na rođenju ili rađanje pre vremena.

Zbog izuzetnog broja dana tokom godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica, kao i zbog prekoračenja dozvoljenih srednjih godišnjih koncentracija PM 10 i PM 2,5 čestica, vazduh u Valjevu od 2012. godine spada u najslabiju, treću kategoriju. Iako je zbog toga lokalna samouprava bila obavezna da usvoji i primeni mere na osnovu Plana kvaliteta vazduha i kratkoročnih akcionih planova, do danas, čitavu deceniju to nije urađeno.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom u „pet do dvanaest“, za prethodnu sedmicu.

Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima,” u izveštaju Aero Alarma navodi Lokalni odgovor.