25/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PRIJAVLJIVANJE ZA BRAŠNO T-500 PO SUBVENCIONISANIM CENAMA
Valjevo Ministarstvo trgovine poziv za kupovinu brašna t500 foto Snežana Jakovljević Krunić

PRIJAVLJIVANJE ZA BRAŠNO T-500 PO SUBVENCIONISANIM CENAMA

Autor 23/11/2021

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uputilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna Tipa T-500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi.

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa „T-500” („Sl. glasnik RS“, br. 106/21), (u daljem tekstu: Uredba) i Zaključka Vlade o interventnoj prodaji brašna tipa „T-500” proizvođačima hleba, 05 broj: 339-10598/2021 od 18.11.2021. godine, (u daljem tekstu: Zaključak), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.

PRIJAVLJIVANJE PROIZVOĐAČA
Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Uniji pekara Srbije, na broj telefona sekretara Slavice Petrović 062/ 878-1783 i imejl adresu: slavica0801@gmail.com ili Privrednoj komori Srbije na imejl adresu: prehrambena@pks.rs.

Prijavljivanje traje od utorka 23. novembra 2021. godine pa do isteka količina brašna.

Obrazac prijave, koju treba popuniti i dostaviti Uniji pekara Srbije ili Privrednoj komori Srbije nalazi se u Prilogu 1 na sajtu Ministarstva.

ODREĐIVANJE KOLIČINA BRAŠNA KOJE SE MOGU KUPITI
Kriterijumi za određivanje količina brašna tipa „T-500”, koje proizvođači hleba mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći:

Proizvođač hleba mora biti registrovan za proizvodnju hleba i peciva;
Proizvođač hleba mora biti aktivno pravno lice, u smislu da se na dan objavljivanja Uredbe bavio proizvodnjom hleba;

Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa „T-500” za poslednja tri meseca.

Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, prethodno ažurirane od strane Unije pekara Srbije i Privredne komore Srbije, dostavljati Republičkoj direkciji za robne rezerve na nedeljnom nivou, sve do isteka količina subvencionisanog brašna tipa „T-500”.

Proizvođači hleba, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

PRODAJA BRAŠNA
Pšenično belo brašno „T-500“, koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve, je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom, ili u drugu raspoloživu ambalažu.

Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pismeni nalog za preuzimanje pšeničnog brašna „T-500“, koje će preuzimati u mlinovima, koji će vršiti meljavu za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

Kontakt osoba u Republičkoj direkciji za robne rezerve je Snežana Obradović, broj telefona 011/323-9052, Tatjana Delić 011/3343-652, Dragica Cajner 021/526-890, navedeno je u pozivu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.