24/06/2024
Najnovije vesti
Park šuma na Pećini Valjevo Objektiva.rs foto Agrorazvoj valjevske doline doo april 2022.

NASTAVAK UREĐENJA PARKA NA PEĆINI

Autor 06/05/2022

Nastavljeno je uređenje parka na Pećini. Nakon jesenje faze, sadnje novih biljaka, krajem aprila je pokrenuta druga etapa revitalizacije šume na Pećini, uklanjanjem ispucalih i stabala koja su se prelomila, ili potpuno pala, zbog oštećenja izazvanih bolestima.

Prema rečima diplomiranog inženjera šumarstva Đorđa Čolića iz “Agrorazvoja valjevske doline” radi očuvanja biodiverziteta, povećanja površine pod šumama i zaštite samih šuma na teritoriji Grada Valjeva, prošle godine je počela realizacija plana uređenja park – šume na Pećini koja, bar dve decenije, sa stručnog stanovišta, nije negovana.

Mlada stabla u park – šumi Pećina u Valjevu

U 2021. godini, aktom donacije Grada Valjeva, dobili smo 250 sadnica autohtonih lišćara: hrasta kitnjaka, cera, belog jasena, breza i graba. Sadnja je obavljena u optimalnom roku tokom novembra i početkom decembra meseca.

Sada je izvršeno prolećno prihranjivanje mineralnim đubrivom i možemo kontatovati da se više od 95 odsto sadnica primilo i danas krasi naš park – šumu Pećina.

Naravno, u sušnom periodu moramo obavljati višednevno zalivanje, ali i zaštitu od biljnih bolesti i štetočina. Ovakva nega biće primenjivana dve – tri godine, a nakon toga prelazimo na redovno praćenje stanja sadnica,” napominje Čolić, pri tome podsetivši da su krajem prošle godine, tačnije 13. decembra, obilne snežne padavine prouzrokovale lomljenje kruna, čak i potpuno izvaljivanje stabala, tako da su i te štete sanirali.

U 2022. godini počeli smo uklanjanje drvnog otpada, od košarkaškog terena do bivše zgrade dopisništva, koji je ležao u parku preko 10 godinai bio izvor širenja borovog potkornjaka i fitopatogenih gljiva. Ovaj posao obavljamo fazno i već sada se mogu primetiti rezultati.
Osnova gazdovanja šumama je pri kraju izrade i kao temeljni dokument predstavlja plan gazdovanja šumama Grada Valjeva u narednih 10 godina, a obuhvata i Divčibare.

Park Pećina u Valjevu obolela posečena stabla drveća potkornjak
Izgled preseka starih obolelih stabala iz parka Pećina

Prva faza Sanacionog plana, za čije smo sprovođenje dobili saglasnost nadležne Uprave za šume, pdrazumeva uklanjanje 75 bolesnih stabala gledičije, kao i suvih i oštećenih stabala, a nakon toga sadnju 30 mladih sadnica hrasta lužnjaka sa uskom krošnjom, Quercus robur fastigiata, i formiranje drvoreda.

Kora obolelog palog drveta

Stručnjaci za zaštitu šuma i vizuelnu procenu zdravstvenog stanja stabala uradili su Elaborat u kome su drvored gledičije pored regionalnog puta Valjevo – Loznica označili kao visokorizičan i predložili uklanjanje. Izvođač radova biće izabran putem javnog poziva,” napominje Čolić, dodajući da je “Agrorazvoj – valjevske doline” usmeren na očuvanje šuma i, uz podršku Grada Valjeva, veruju da to mogu ostvariti, na opšte zadovoljstvo.

Takođe, u skladu sa planom, predviđeno je da tokom jeseni ove godine bude posađeno još 140 sadnica autohtonih lišćara u park – šumi na Pećini, jednom od omiljenih šetališta Valjevaca. Pored boravka u čistijem i bezbednijem prirodnom okruženju, revitalizacija šume na Pećini, tzv. plućima Valjeva, svakako da doprinosi i estetici parka. No, veoma bitno i da će, uklanjanjem oštećenih i trulih stabala, biti smanjena mogućnost razmnožavanja insekata i širenje gljivica koje prouzrokuju obolevanje i propadanje višedecenijskih stabala.