27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SLIKE I CRTEŽI IZ KOLEKCIJE PORODICE BIRO

SLIKE I CRTEŽI IZ KOLEKCIJE PORODICE BIRO

Autor 25/09/2021

U Modernoj galeriji u Valjevu, sunčane poslednje subote u septembru, otvorena je fantastična izložba slika i crteža iz kolekcije porodice Biro. Pred očima javnosti je više od devedeset odabranih srednjih i velikih formata četrdeset sedam domaćih autora. Izložba traje do 25. decembra.

Mr Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije Valjevo

Prema rečima mr Vojislava Jovanovića, direktora Moderne galerije Valjevo svoje izlagačke programe zasniva u okviru ispitivanja metafizičkih, alegorijskih i simboličkih svojstava umetnosti.
Nastojeći da učini dostupnim široj javnosti jedan segment likovnog stvaralaštva, Moderna galerija Valjevo se odlučila da izloži deo kolekcije porodice Biro. Kolekcija obuhvata dela savremene srpske umetnosti druge polovine dvadesetog i prvih decenija dvadeset prvog veka, čiji je zajednički imenitelj pojam figuracija.”

Kriterijumi odabira prikazanih slika opredeljeni su programom Moderne galerije Valjevo baziranom na izlaganju radova neofiguracije i slikarskih ostvarenja medialnih tendencija.

Dragan Jovanović Daniloc, likovni kritičar

U Modrnoj galeriji u Valjevu prikazano je više od devedeset slikarskih ostvarenja, grafika i slika iz kolekcija porodice Biro, prema rečima likovnog kritičara, Dragana Jovanovića Danilova, prve individualne kolekcije predstavljene u formi dve obimne monografije sa prevodima, kao i u vidu posebnog sadržajnog kataloga koji prati upravo izložbu otvorenu krajem septembra 2021. u Modernoj galeriji u Valjevu. “Te zbirke slika u građanskoj svojini su bitan segment u kulturi jednog naroda, i to, na najlepši način pokazuje i ova kolekcija koja je smeštena u kući i štampariji Zvonimira Biroa, i ta kuća zapravo, predstavlja jedan magičan kutak, jedno uporište medijalnog duha.

Novinar i likovni kritičar, Dejan Đorić, autor teksta za katalog, pored ostalog je naglašava da je zbirka je pregled onog najboljeg u srpskom slikarstvu. “Pregled novog figurativnog slikarstva odnosi se najviše na dela iz zbirke Biro. Karakter zbirke je muzejski jer poseduje neka od najboljih, a često i najbolja dela naših slikara na razmeđi dva veka. Opšti ton zbirke je svečan i odaje veliko poštovanje vlasnika prema umetnosti.”

Zvonimir Biro, osnivač i vlasnik kolekcije

Individualne kolekcije možemo smatrati hrabrim poduhvatima odanim umetnosti, istovremeno i veoma bitnim svedočanstvom o življenju jednog naroda, kao i odnosa pojedinca prema kulturnoj baštini. Zaista izuzetan odnos prema domaćoj likovnoj kulturi svojom impozantnom zbirkom neguje i čuva, Zvonimir Biro, vlasnik kolekcije, već 45 godina.
Uvek može bolje, ali trudimo se da idemo u korak sa autorima. Autori koji su savremenici, to je moj cilj. Da mogu da se družim sa slikarima, da ih upoznajem, da odlazim u njihov atelje, da gledam šta rade, da izaberem dobru sliku…” – pored ostalog ističe vlasnik kolekcije, Zvonimir Biro, koji za Objektiva.rs Valjevo kaže da je posebno poštovanje prema slikarstvu stekao u ranoj mladosti, o čemu ćemo naknadno pisati.

Izložba u Modernoj galeriji Valjevo

Prema rečima direktora Moderne galerije Valjevo, mr Vojislava Jovanovića, kolekcija porodice Biro je jedan od kolekcionarskih svetova posvećen likovnim umetnostima – determinisan individualnim ukusom.
Izbor iz fantastičnog oslikanog sveta brižljivo negovanog u kolekciji porodice Biro, više od 90 slika i crteža od 47 priznatih domaćih autora, nastalih od 1965. do 2020. godine, dostupan je javnosti do 25. decembra 2021. godine, u Modernoj galeriji u Valjevu.


Foto: Dragan Krunić