27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PREZENTACIJA “KAKO SE TROŠI ZELENI DINAR?”
ECO Organizacija za ocuvanje zivotne sredine Lokalni odgovor Valjevo

PREZENTACIJA “KAKO SE TROŠI ZELENI DINAR?”

Autor 26/11/2021

Udruženje Lokalni odgovor organizovalo je on – line prezentaciju izveštaja “Kako se troši zeleni dinar? “ u ponedeljak 29. novembra 1.2021.godine od 17 časova, putem Zoom platforme.

Izveštaj “Kako se troši zeleni dinar?” realizovan je u sklopu istoimenog projekta koji je podržan od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Evropske unije(EU) i Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID).

Svrha izveštaja je da građanima, organizacijama civilnog društva i zainteresovanim akterima pruži informacije o realizaciji i planiranju budžeta za zaštitu životne sredine grada Valjeva. Izveštaj treba da podstakne aktiviste i građane da se uključe u procese kreiranja i realizacije javnih politika, kao i da motiviše građane da se aktivno uključe u u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava.

Na prezentaciji govore: Matić Marko, autor izveštaja, Pantić Ognjan, iz Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Predrag Matić Predrag iz Lokalnog odgovora.

Prezentacija je javna, pa Lokalni odgovor poziva zainteresovane da učestvuju i da, putem sugestija i pitanja, tema “Kako se troši zeleni dinar?” bude što kvalitetnije analizirana.

Kontakt adresa je lokalniodgovor@gmail.com