29/05/2024
Najnovije vesti
profesor-dr-Vladimir-Krivosejev

Prof. dr Krivošejev – Program razvoja turizma Grada Valjeva vratiti na temeljnu doradu

Autor 09/04/2024

“Na osnovu poziva postavljenog na sajt Grada Valjeva krajem prethodne nedelje, u utorak, 9. 4. 2023. u skupštinskoj sali zgrade gradske uprave održana je završna javna rasprava, pred upućivanje na usvajanje, dokumenta: Program razvoja turizma Grada Valjeva 2023.- 2030. godine, koji je pripreman tokom prethodnog perioda.

Videti: https://valjevo.rs/…/Program%20razoja%20turizma%20Grada…

U ime Grada Valjeva, kao organizatorij javne rasprave, a ne uzimajući učešće u njoj, u sali su bila prisutna dva gradska činovnika i direktorka Turističke organizacije Valjevo. Gradonačelnik, drugi izvršni organi lokalne vlasti, kao i načelnici gradske uprave i njenih odeljenja, nisu prisustvovali raspravi. Niko nije bio prisutan ni u ime izrađivača programa (Centar za istraživanje i studije turizma iz Novoga Sada); umesto njih program je predstavio, i javnu raspravu veoma korektno vodio njihov spoljni saradnik iz Valjeva Miloš Gajić.

Ovakav odnos na najeksplicitniji način ukazuje da aktuelne gradske vlasti razvoj turizma u Valjevu ne zanima, i da usvajanje Programa predstavlja puko ispunjavanje zakonskih formalnosti, bez iskrene namere da se on i realizuje.

Sa druge strane neprisustvovanje izrađivača navodi na pretpostavku da je rad na planiranju razvoja turizma Valjeva za njih bio puka tezga, koju su usputno odradili, uz mnogo propusta, na šta ukazuje i zamerke koje su izneli prisutni građani.

Indikativno je da ni prisutne građane niko nije registrovao, da njihove sugestije nisu snimane, kao i da nije vođen zvanični zapisnik. Istine radi, lične pribeleške su beležili direktorka TO i jedan od pomenutih gradskih činovnika.

Javnoj raspravi je prisustvovalo oko 25 zainteresovanih građana, među kojima i dva odbornika gradske skupštine. Konstruktivnim komentarima učešće u javnoj raspravi uzelo je desetak prisutnih: stručnjaka, predstavnika civilnog sektora iz različitih udruženja koja imaju direktnog dodira i iskustva sa turizmom, zainteresovanih građana i predstavnika opozicionih partija (prof. dr Vladimir Krivošejev, dr Slobodan Ilić, Dragić Tomić, Mirjana Gavrilović, Dragan Popović, Nemanja Jakovljević, Željko Trifunović i dr).

Između ostaloga, iznete su i sledeće činjenice:

– Pri izradi plana pravih prethodnih a obaveznih konsultacija sa zainteresovanom i javnošću nije bilo, pre ove, koja je trebala da bude završna.

– Zbog niza birokratskih problema Program razvoja turizma Valjeva neće biti usklađen sa Strategijom razvoja turizma Srbije.

– Pri radu na planu fokus grupe nisu kvalitetno formirane i u njima nisu učestvovali predstavnici akademse zajednice stručni i kvalifikovani za konkretnu tematiku.

– Anketiranje turista je realizovano na višestruko neprimerene načine, od broja anketiranih, preko mesta, do vremena anketiranja.

– Metereološki presek stanje je izrađen na neadekvatan način (godišnji, iz 2022, umesto višegodišnjeg proseka).

– Pri analizi aktuelnog stanja načinjeno je niz pogrešnih zaključaka, što je moralo da se odrazi i na planiranje; između ostaloga predviđeno je štošta što već postoji, a izostavljene su mnoge neophodne mere.

– U predviđenim aktivnostima predloženo je formiranje Saveta za turizam, ali ne i neophodne destinacijske menadžment organizacije.

– Pri planiranju razvojnih koraka, kako za Tešnjar, Brankovinu i Divčibare, tako i za druge potencilalne i realne atrakcije i mikrodestinacije predlozi su bili šturi i uopšteni, bez planiranja sadržaja koje diktiraju savremeni trendovi turizma, poput formiranja glamping centara i difuznih hotela.

Po okončanju javne rasprave, koja je trajala duže od dva sata, prisutni građani, u tom trenutku njih 15-ak, su na predlog dr Krivošejeva, prvo aklamacijom a potom i dizanjem ruke, jednoglasno izglasali sledeći zaključak:

Priloženi dokument može da predstavlja kvalitetnu polaznu osnovu za dalju detaljnu, temeljnu razradu koja bi dovela do stvaranja realnog, kvalitetnog i upotrebljivog programa razvoja, ali nipošto završni dokument koji bi bio poslat gradskoj skupštini na usvajanje”,

navedeno je u saopštenju za javnost koje potpisuje profesor dr Vladimir Krivošejev, viši naučni saradnik, muzejski savetnik – prethodno institutsko naučno zvanje naučni saradnik stekao na osnovu radova na teme vezane za kulturni turizam, i to: dvadesetak naučnih članaka i izlaganja na naučnim skupovima; autor monografije “Muzeji, menadžment i turizam” i monografije “Upravljanje baštinom i održivi turizam”, kao i koautor udžbenika “Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma”.