18/05/2024
Najnovije vesti
FOTO-IZVOR-koalicija-Ujedinjeno-Valjevo-Moze-sVAnuce-03-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

UVM – Planovi razvoja koji se prave unazad

Autor 10/04/2024

Saopštenje za javnost koalicije Ujedinjeno Valjevo Može o Programu razvoja turizma Grada Valjeva za period 2023. do 2030. godine.

“Valjevska gradska vlast ima jedan sada već ustaljen manir da najvažnije planske dokumente, koji bi trebalo da trasiraju pravac razvoja našeg grada, pravi i donosi UNAZAD.Tako smo ove nedelje bili svedoci javne rasprave o predlogu dokumenta koji se zove „Program razvoja turizma Grada Valjeva za period 2023 – 2030“.

Ova javna rasprava bi u potpunosti imala smisla da je sada april 2022. godine, taj dokument trebalo da počne da se primenjuje još u januaru 2023. Ovako rasprava kasni dve godine, a videćemo koliko će tek da kasni sama primena tog dokumenta, pošto mu tek sledi proces usvajanja u Skupštini grada.

I nije to prvi takav dokument koji se radi naopako. Grad Valjevo bi tako trebalo da ima i Plan razvoja za period 2023 – 2033. godina. Bar je Skupština grada prošle godine u martu donela odluku da sezapočne sa njegovom pripremom. Taj dokument bi trebalo da definiše viziju razvoja Valjeva, prioritete, ciljeve i aktivnosti koje bi trebalo sprovesti u pomenutom periodu. To je najvažniji razvojni dokument jednog grada. On je osnova za pripremu drugih planskih dokumenata. Našoj gradskoj vlasti je toliko važan da je i njegovu izradu počela sa zakašnjenjem. Nije poznato dokle se stiglo sa pravljenjem tog dokumenta, a kada će biti usvojen i kada će početi njegova primena, verovatno ne zna ni sam gradonačelnik.

Kod nas čak i Plan kvaliteta vazduha napravljen za period 2022 – 2027. i koji predstavlja najvažniji dokument za smanjenje aerozagađenja još uvek nije usvojen od strane nadležnog ministarstva. Dakle, kasni skoro dve i po godine. Aerozagađenje ne kasni.

Koalicija „UJEDINjENO VALjEVO MOŽE“ će uskoro objaviti svoju izbornu platformu pod nazivom „Svanuće“. U pitanju je sveobuhvatni programski dokument koji pokriva sve oblasti od značaja za Valjevo. U njemusmo kao prvi problem u funkcionisanju gradske uprave identifikovali upravo ovaj hronični nedostatak i kašnjenje strateških planskih dokumenata važnih za razvoj grada, kao i neadekvatno praćenje sprovođenja planskih dokumenata. Planovi se prave sa zakašnjenjem i to samo da bi sakupljali prašinu na nekoj polici u gradskoj upravi, jer se grad vodi neplanski i na bazi interesa onih koji gradom vladaju.

Vođenje jednog grada je ozbiljan posao, a aktuelna vlast je pokazala da mu nije dorasla. Zato je našem gradu potrebno sVAnuće.Njega će doneti novi ljudi koji će ujediniti Valjevo da bi moglo da rešava probleme i koristi potencijale koje ima.

Potrebni su ljudi koji će odlučivanje o Valjevu iz nekih okolnih mesta vratiti u Valjevo i koji će uvesti zakonitost, odgovornost i javnost u rad lokalne samouprave. Onda nam se više neće događati da se strategije i planovi prave za godine koje su već prošle i da bi se njima zamazivale oči građana. A građani već znaju – sVAnuće.