27/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo sednica Gradskog veća

ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Autor 01/12/2021

Danas je održana 47. sednica Gradskog veća, na kojoj je prihvaćen predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena.

Izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena, odnose se na proširenje granica obuhvata Plana generalne regulacije „Privredna zona“, za površinu od 34,9 ha u KO Popučke, tako da ukupna površina Plana generalne regulacije sa predmetnim proširenjem iznosi 264,86 ha. Predloženo područje izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena obuhvata KO Valjevo u površini od 10,7 ha i deo u KO Popučke u površini od 34,9 ha, čime ukupna površina obuhvata izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena iznosi 45,6 ha.

Cilj izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena je proširenje granice obuhvata, kojima će se obuhvatiti deo područja u KO Popučke, radi proširenja privredne zone; stvaranje neophodnih planskih uslova za proširenje privredne zone, kojima se stvaraju uslovi za privredni razvoj grada Valjeva; stvaranje planskih osnova sa pravilima uređenja i građenja i ostalim parametrima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola za realizaciju investicionih projekata u cilju privrednog razvoja grada Valjeva; podizanje nivoa urbaniteta unapređenjem infrastrukturne mreže i prostorno – fizičkim oblikovanjem; razrada smernica i ciljeva planske dokumentacije šireg područja i utvrđivanje pravila uređenja i građenja, kao i zaštita životne sredine.