23/06/2024
Najnovije vesti
Divcibare-2-radovi-21-07-2022-lf-va.jpg Lokalni front

ŠTA SVE MOŽETE NA DIVČIBARAMA KADA STE…(drugi produžetak)

Autor 19/08/2022

Lokalni front iz Valjeva objavljuje saopštenje o novim činjenicama i nepravilnostima u postupcima, kako kažu: “Iinvestiranja na Divčibarama”.

“Nekoliko reči podsećanja na zaplete oko parcele broj 887/2 na Divčibarama i veoma zanimljiv odnos investitora sa razumljivom željom da što pre započne radove na budućim apartmanima i službenika Odeljenja za urbanizam i još ponešto u Gradskoj upravi.

Dakle, najpre smo tvrdili da lokacijski uslovi izdati od gradskog Odeljenja za urbanizam nisu u skladu sa zakonom. Obavestili smo javnost da smo zato podneli prigovor Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, potom pohvalili predusretljivost gradskog Odeljenja za urbanizam koje je u nekoliko navrata takođe prekršilo propise nastojeći da što brže ugodi našem investitoru.

Kao što znate, investitor je bezbrižno započeo radove na parceli 887/2, iako je morao biti svestan da to što čini nije dopušteno.

Šta se od tada događalo?

Pre svega, Sektor za inspekcijski nadzor Ministarstva je prihvatio naš prigovor i pismeno potvrdio da lokacijski uslovi, kao preduslov za izdavanje građevinske dozvole, nisu bili izdati u skladu sa zakonskim i planskim osnovom.

Neko je, dakle, u Karađorđevoj 64 kršio zakon. To više ne tvrdi samo Lokalni front, to sada potpisuje i načelnik i viši savetnik u Sektoru za inspekcijski nadzor. Kao što se iz njegovog dopisa vidi, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Valjeva i pritom konstatovano da lokacijski uslovi za parcelu 887/2 na Divčibarama nisu, kako piše, u skladu sa zakonskim i planskim osnovom.

Prigovor je uručen Gradskom veću grada Valjeva 4.avgusta. Očekujemo reakciju gradske vlade.

Da li će neko u odgovornim službama snositi odgovornost zbog nabrojanih nezakonitosti? Ne samo službenici koji su ih počinili, već i oni koji se uporno prave da takve nezakonitosti ne vide?

Lopta je u rukama Gradskog veća. Na našu nesreću, ova ekipa je naviknuta na igru u kojoj lopta prolazi kroz mrežu, umesto da u nju bude uhvaćena…

Lokalni front je konsultovao i pravnike koji se dugo bave propisima iz građevinske delatnosti. Dobili smo očekivani odgovor: nadležni organi jednostavno neće da sankcionišu prestupe ove vrste.

I to se zove „vladavina prava“, zar ne?

Ljudi od kojih smo tražili informacije ovo su nam ilustrovali konkretnim primerom koji se, zamislite, takođe dogodio na Divčibarama, ali na parceli 430/9. Priča počinje fantastičnim obrtima u delu lokacijskih uslova koje izdaje „Vodovod“,Valjevo, posebno važnim, jer se ovi uslovi tiču priključenja budućih objekata na vodovod i kanalizaciju.

Dakle, u uslovima izdatim 4.avgusta prošle godine stoji: „Trenutno ne postoje tehnički uslovi za priključenje na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu, jer pored predmetne parcele ista nije izgrađena“. Zato se investitoru nudi da se obrati gradu radi zaključenja ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture.

Ovaj predlog zasnovan je na odredbama člana 135 Zakona o planiranju i izgradnji, ali je on u praksi valjevske gradske uprave neostvariv. Po tumačenju koje smo dobili, grad nema službu koja bi mogla da zaključuje ugovore o nedostajućoj infrastrukturi. Postoji i dobar razlog što ovakve službe nema: kada bi ona postojala morale bi biti, na račun radova na gradskoj infrastrukturi koje obavlja investitor, ozbiljno smanjene masne naknade za građevinsko zemljište koje se sada sa Divčibara slivaju u gradsku kasu. Procena je da bi sklapanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture ove prihode moglo umanjiti i za 60 odsto.

Tako je, rekosmo, „Vodovod“ napisao 4.avgusta prošle godine. Samo tri meseca kasnije, 5. novembra, dolazi do veleobrta: odjednom se u uslovima pojavila fekalna kanalizacija i čak je ucrtana na priloženoj situaciji!

Nema samo informacije koliko kilometara je postojeća kanalizacija, o čijem stanju i kapacitetima ne vredi ni govoriti, udaljena od budućih objekata na parceli 430/9… Ima još bisera u postupku izdavanja građevinske dozvole za ovu parcelu: na primer, postupak je započet u decembru, a obustavljen 7. marta ove godine. Sledećeg dana, 8.marta, zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnet je u 9 sati i 51 minut, a dozvola je izdata istog dana u 16,35! Narednog dana u 8,44 podnet je zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti, postupak je završen u 10 sati i 11 minuta. Malo kasnije u 12,45 podnet je zahtev za prijavu radova koji je rešen u 14,23.

Sve čestitke hitrim gradskim službenicima, zaista!

Na stranu činjenica da su radovi na parceli 430/9, baš kao i na parceli 887/2 bespravno započeti mnogo pre ovih datuma.

Osim lokacijskih uslova za vodovod i kanalizaciju uredno se ponavlja još jedan problem: građevinske dozvole izdaju se i bez uslova za priključenje objekata na javni put ili ugovora o službenosti prolaza.

Nedavno je, recimo, jedan siroti investitor morao o svom trošku da krči put i seče šumu da bi uopšte počeo da gradi planirane zgrade.

Sve ovo događa se pred očima inspekcija, pred očima gradonačelnika i gradskog veća, naravno. Ali, u Valjevu su izgleda sve popularniji nevidljivi projekti…” navedeno je u najnovijem saopštenju za javnost Lokalng fronta iz Valjeva.