25/05/2024
Najnovije vesti
Divčibare ski staza Crni vrh Dani gljiva i lekovitog bilja Ekološko društvo Medvednik Divčibare FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs

Planina Cer zvanično predeo izuzetnih odlika, Divčibare u postupku zaštite

Autor 01/07/2023

Usvojena je Uredba o zaštiti Predela izuzetnih odlika “Planina Cer” – I kategorije od međunarodnog značaja. Od 4. januara 2023. deo Divčibara u postupku zaštite zaštićenog staništa kod Ministarstva zaštite životne sredine.   

U zvaničnom saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine je navedeno da je planina Cer, kod Loznice, kao prirodno dobro od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja, stavljen pod zaštitu prve kategorije, kako bi bilo očuvano 413 biljnih taksona, među kojima je 131 vrsta sa međunardonim značajem; kao i 29 vrsta drveća – 12 endemičnih, retkih i ugroženih, zatim sedam vrsta vodozemaca među kojima je šest strogo zaštićeno i osam vrsta gmizavaca.

Pored prirodne lepote, na Ceru je zbir kulturno-istorijskih spomenika, ne samo u vezi čuvene Cerske bitke iz 1914. godine, već i ostaci manastira Radovašnica iz XIII veka i arheološka nalazišta Konjiša, Trojanov grad, Vidojevica i Kosanin grad.

Prirodno-podrucje-Divcibare-pokrenut-postupak-zastite-Zasticenog-stanista-Divcibare-Ministarstvo-zastite-zivotne-sredine-prenosi-Objektiva.rs
Zaštićeno stanište Divčibare

Podsećamo i na Obaveštenje, iz januara ove godine, o postupku pokretanja zaštite zaštićenog staništa “Divčibare” kod Ministarstva zaštite životne sredine, gde je pored ostalog, navedeno da se Zaštićeno stanište Divčibare nalazi u središnjem delu planine Maljen, u okviru kompleksa Valjevskih planina. Administrativno pripada teritoriji grada Valjevo i zauzima centralni položaj u turističkom mestu Divčibare i da obuhvata međunarodno i nacionalno ekološki značajno područje “Valjevske planine” za ptice i dnevne leptire „Povlen 15” i „Maljen-Suvobor 39”.

“Područje koje se predlaže za zaštitu je deo prostrane planinske površi i predstavlja ostatak nekadašnje Velike divčibarske tresave koja je danas svedena na uski prostor u okruženju turističkog centra. Sastoji se od šumskih ekosistema utisnutih u vlažne eutrofne i mezotrofne travne formacije i sadrži vredne florističko-vegetacijski elemente. Sa stanovišta potreba i ciljeva zaštite prirode, vlažna staništa na Divčibarama su značajna za očuvanje na nacionalnom i međunarodnom nivou.

ZS „Divčibare” obuhvata površinu od 50 ha 30 a 63 m2, na kojoj je utvrđen režim zaštite II (drugog) stepena. Prema strukturi površina KO Divčibare po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u državnom 36,31%, privatnom 46%, javnom 15,26% i društvenom 2,43% vlasništvu.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), ZS „Divčibare” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje regionalnog, odnosno velikog značaja.”

Zaštićena područja zauzimaju 8.31 odsto od ukupne površine teritorije Republike Srbije.