28/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • NACIONALNI KONVENT – RADNA PRAVA SU NAŠA PRAVA
Nacionalni-konvent-o-EU novi Zakon o radu Beograd Valjevo Objektiva.rs

NACIONALNI KONVENT – RADNA PRAVA SU NAŠA PRAVA

Autor 03/12/2022

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja.

Na redovnoj sednici članovi Radne grupe usvojili su sledeće zaključke:

“Radna grupa traži od Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije da se zaustavi fragmentacija radnog zakonodavstva i da Vlada što pre otpočne rad na pripremi novog Zakona o radu.

Potrebno je da se zaustavi primena Zakona o socijalnoj karti zbog loših rezultata na samom početku primene jer se mnogim socijalno ugroženim građanima ukida pravo na novčanu socijalnu pomoć i sprovodi dehumanizacija socijalne zaštite.

Potrebno je i da Vlada ubrzano donese podzakonske akte nedostajuće za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Radna grupa traži da Vlada i Narodna skupština što hitnije donesu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu čije se donošenje čeka već nekoliko godina.

Zahteva se veće učešće predstavnika civilnog društva u radnim grupama za izradu strategija, planova i nacrta zakona“, navedeno je u obaveštenju Centra za demokratiju u Beogradu.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija. Zajedno sa više od 750 organizacija članica predstavlja najveću organizovanu podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju.