24/06/2024
Najnovije vesti
POKS-kruna-logo-vinjeta-prenosi-objektiva.rs-iz-Valjeva

POKS – Kako je uništeno srpsko selo

Autor 05/09/2023

U saopštenju Saveta za poljoprivredu GrO POKS Valjevo postavljaju pitanje:  Kako se desilo da je selo u Sloveniji unapređeno a u Srbiji uništeno u vreme Komunističke Jugoslavije?

“Na sinoć održanom sastanku Saveta za poljoprivredu i selo Gradskog odbora POKS Valjevo razmatran je izveštaj Milana Petrovića nakon posete Sloveniji.

Petrović koji je član Saveta za poljoprivredu GrO POKS Valjevo je i član Izvršnog odbora POKS, zadužen za saradnju sa Nacionalnim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, u okviru posete srpskoj zajednici Slovenije posetio je i domaćinstvo Jože Rebernaka u selu Polskava koje pripada opštini Slovenska Bistrica.

Prvi zaključak koji se nameće je da ovo prosečno seosko domaćinstvo ima potpuno zaokruženu proizvodnju na svom imanju. Sve je organizovano onako kako je to bilo u srpskim selima do Drugog svetskog rata.

Imanje je opremljeno najsavremenijom kompjuterizovanom opremom za mužu krava, modernim traktorima sa svim neophodnim priključcima i mašinama za sve poslove obrade zemlje, pripreme proizvodnje i skladištenje hrane za ljude i životinje, mašina za preradu otpadnog drveta, proizvodnju vina…

Članovi saveta za poljoprivredu analizirali  su koji su to razlozi u takvom zaostajanju srpskih sela u odnosu na slovenačka iako smo sedam decenija živeli u okviru istog političkog i državnog okvira.

Kada su Jugoslovenski komunisti posle Drugog svetskog rata objavili kao svoj cilj da unište i rasele sela tako što će krenuti u masovnu industrijalizaciju i pretvaranje seljaka u radničku klasu a domaćine u proletere, komunisti koji su vladali Srbijom su dosledno i vrlo često vrlo grubo sprovodili taj plan. To nasilje su lakše sprovodili jer su mnogi od njih dovdeni u Srbiju kao prinudna uprava pošto su ceo rat bili Hitlerovi saveznici.

U Sloveniji se to nije desilo kao ni u Hrvatskoj.

Slovenijom je u vreme komunizma upravljala njihova nacionalna elita koja je komunizam prihvatala kao nužno zlo. Tako je Edvard Kardelj već 1952.godine, na sastanku vrha komunista Slovenije, izjavio:…

“…Jugoslavija je samo usputna stanica ka samostalnoj slovenačkoj državi!..”

Selo je u Sloveniji sačuvano od ideoloških eksperimenata Jugoslovenskih komunista. Komunisti su u Sloveniji a posebno u Hrvatskoj radili na formiranju nacionalnih država. Za taj posao koristili su sve sirovinske resurse, intelektualne potencijale i budžet Jugoslavije. U okviru tog plana formiranja nezavisnih država radili su na jačanju i unapređenju sela u svakom smislu.

Dobijanjem nezavisnosti kao nove nacionalne države to su još više unapredili koristeći fondove Evropske unije.

U Srbiji je proces bio obrnut. Komunisti su ozbiljno krenuli u sprovođenje kominternovskog plana da je potrebno slomiti kičmu najvećoj naciji. Da je potrebno nemilosrdno se obračunati sa velikosrpskom hegemonijom. Kao glavni izvori i uporišta srpskog nacionalizma koji je proglašen najvećom pretnjom Jugoslaviji proglašeni su srpsko selo i Srpska pravoslavna crkva.

Srpska pravoslavna crkva se izborila za svoju slobodu ali srpsko selo još uvek nije.

Donete su kaznene mere protiv srpskih sela i svih porodica koje žive na selu koje kao da i dalje važe i primenjuju se iako je propala vlast Jugoslovenskih komunista.

Koliko dugo, koliko uporno i dosledno su te kaznene mere primenjivane pravo je čudo kako srpska sela nisu potpuno uništena.

Zaključak i poruka Saveta za poljoprivredu i obnovu srpskih sela je da srpska sela neće biti oporavljena i obnovljena dok Srbija ne postane nacionalna država koja će konačno opozvati te tajne kaznene mere protiv srpskih sela.

Selo u Srbiji nije samo garant proizvodnje zdrave hrane.

Srpske porodice koje su živele na selu uvek su bile čuvari tradicionalnog načina života, kulture, običaja a i matice koje su proizvodile najbolje državne činovnike, vojnike, sveštenike i učitelje.

Za Srbiju i srpski narod je od životnog interesa da što pre usvoji mere i odluke neophodne za preporod srpskog sela.

Nema ni jednog razloga i opravdanja da Slovenija koja je u svakom smislu siromašnija država od Srbije, koja ima lošiju klimu od Srbije, koja ima mnogo manje resurse i značajno manju površinu obradivog zemljišta od Srbije, višestruko manji budžet…može da dodeli subvenciju od 500 evra po hektaru, obezbedi jeftino gorivo za poljoprivrednike, zaštiti svoju proizvodnju iako je članica Evropske unije, obezbedi povoljne kredite i nepovratna sredstva za nabavku poljoprivredih mašina i opreme a da Srbija ne može isto toliko ili značajno više od toga da pomogne porodicama koje žive na selu.

Zaključak je Saveta za poljoprivredu i selo Gradskog odbora POKS Valjevo posle analize izveštaja Milana Petrovića nakon njegove posete Sloveniji.”