16/06/2024
Najnovije vesti
ECO Organizacija za ocuvanje zivotne sredine Lokalni odgovor Valjevo

ZA SADA100 DANA GUŠENJA

Autor 28/10/2021

Saopštenje Organizacije za očuvanje životne sredine Lokalni odgovor povodom zagađenja vazduha, u okviru projekta “Aero Alarm”.

“Istekom prekjučerašnjeg dana merni uređaji Agencije za zaštitu životne sredine zabeležili su od početka godine ukupno 100 dana u kojima je vazduh u Valjevu sadržao visoke koncentracije suspendovanih PM10 čestica, prekoračujući propisane granične vrednosti. Budući da je do kraja godine preostalo više od 60 dana i da tek počinje nova grejna sezona, očekivano je da u 2021. godini vazduh u Valjevu bude prekomerno zagađen najmanje 140 dana.

Zakonom o zaštiti vazduha i Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha propisano je dopuštenje prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica prašine u vrednosti od 50 µg/m3 najviše 35 dana tokom godine.

Vazduh u Valjevu već deceniju spada u grupu najlošije, 3. kategorije, zbog prisustva prekomernih koncentracija suspendovanih čestica prašine.

Na osnovu procene Svetske zdravstvene organizacije u našem gradu 242 osobe godišnje prerano izgubi život usled dejstva zagađenog vazduha. Ova organizacija procenjuje da je za period od 10 godina zbog zagađenog vazduha u Valjevu izgubljeno priblžno 10 hiljada godina života. Svetska zdravstvena organizacija takođe  tvrdi da bi se mogli spasti mnogi ljudski životi u Valjevu i prepoloviti broj izgubljenih godina života ako bi se napravio pomak u smanjenju prosečne koncentracije suspendovanih PM10  čestica tokom godine.

Zbog toga pozivamo predstavnike lokalne vlasti u Valjevu da preduzmu hitne mere da se u najkraćem roku smanji zagađenje vazduha u cilju dostizanja graničnih vrednosti propisanih zakonom. Pozivamo lokalne vlasti, Zavod za javno zdravlje i druge nadležne organe da u danima koji dolaze obaveštavaju građane o prisustvu zagađujućih materija u vazduhu i merama za zaštitu zdravlja.

Pozivamo svoje sugrađane da prate informacije o kretanju zagađenja vazduha u narednim mesecima, te da prilagođavaju svoje aktivnosti u danima kada je registrovano visoko zagađenje. Pozivamo građane i građanke Valjeva da se uključe u borbu za čist vazduh u Valjevu. Jer to je borba za život” – navedeno je u saopštenju Organizacije za očuvanje životne sredine Lokalni odgovor.