19/06/2024
Najnovije vesti

SVETSKI DAN TURIZMA

Autor 26/09/2021

Svetski dan turizma je 27. septembar, povod za sumiranje ostvarenog, analizu predstojećih planova. Ekonomije brojnih država, u znatnoj meri, počivaju na prihodima ostvarenim upravo od turističke delatnosti.
Svetska zdravstvena kriza znatno je poljuljala ovaj sektor, ali deluje da je valjevski kraj opstaje jer je na Divčibarama, u prvoj polovini godine, ostvareno više od 94 hiljade noćenja, i pored poznate kritične tačke – nedostatka kvalitetne infrastrukture. Poboljšanja se naziru, urađena je nova Etno – tržnica na Divčibarama. Inače, zbog aktuelnog epidemiološkog stanja, otkazane su sve manifestacije planirane tokom jesenjeg perioda, do poboljšanja situacije.
O rezultatima i planovima za predstojeći period, razgovarali smo sa Anom Marković, direktorkom Turističke organizacije Valjevo.
“Turizam u gradu Valjevu je pivredna grana koja je u velikoj meri osetila posledice covida 19, realizovana noćenja na Divčibarama u periodu od januara do jula 2021. godine bila su 94.120, a gradsko jezgro u Valjevu, u istom perodu, beleži 7184 noćenja turista.”

Ana Marković,
direktorka Turističke organizacije Valjevo

Da li su, poslednjih godina, posebno od početka pandemije, popularnije domaće destinacije?
“U 2020. godini turisti su bili okrenuti domaćem tržištu i ostvarena je velika potražnja za smeštajem u planinskim i seoskim podrčjima. Takva situacija bila je i u našem gradu i okolini. Najposećenije destinacije bile su Divčibare i seoska domaćinstva u Leliću, na Taorskim vrelima, na reci Gradac, kao i u selu Zarube.”

Možemo li reći da je turistička poseta Divčibarama, u 2020. i tekućoj godini, uzlaznog trenda?
“Broj noćenja koji je realizovan u celoj 2020. godini je iznosio 159.000 noćenja. Veliku posetu i za vreme pandemije zabeležile su Divčibare, osnovni razlozi beg iz urbanih sredina, zatvorenih i skučenih stanova, potreba za čitstim vazduhom – bogatim jodom, netaknuta priroda, pešačenje. Divčibare, na prvom mestu, nude bezbednost, kao i pozitivan uticaj na zdravlje posetioca. U 2020. godini veću popunjenost ostvario je privatni smeštaj u odnosu na hotele koji, u određenom periodu nisu radili, a kada su radili imali su ograničen broj gostiju.”

Sa stanovišta direktora Turističke organizacije Valjevo, šta smatrate velikom prednošću Divčibara, a koje su manjkavosti, na čijem rešavanju hitno treba raditi?
“Prednosti Divčibara: blizina velikih gradova Beograda, Novog Sada i drugih gradova u Vojvodini; još uvek netaknuta priroda za razliku od Zlatibora; čist vazduh bogat jodom i bogat biljni i životnjski svet, povoljna klima. Divčibare su visoravan koja nije aktivna samo u zimskom periodu. Manjakvosti: infrastruktura ,voda i kanalizacija, nedostatak turističkih sadržaja, kafića I restorana, više autobuskih linija za Divčibare.”

Kolika je poseta ostalim planinama i neposrednom okruženju Valjeva i kakvi su raspoloživi kapaciteti?
“Ostale planine koje pripadaju vencu valjevskih planina su manje posećene i nemaju dovoljno razvijene smeštajne kapacitete i putnu infrastrukturu. U poslednje vreme dosta povoljnih rezultata ima na planini Povlen. Otvaraju se nova turističa domaćinstva i smeštajni kapaciteti. Planina Povlen je sve popularnija kao destinacija za boravak u netaknutoj prirodi.”

Populacija koja najradije dolazi na letnji, odnosno zimski, odmor u valjevskom kraju?
“Divčibare je najviše posećeno u zimskom i letnjem periodu. Najradije dolaze roditelji sa decom, planinari, pobornici zdravog načina života, sportisti i poslovni svet.”

Šta je neophodno za povećavanje popularnosti i pristupačnosti tim turističkim odredištima?
“Izgradnja infrstrukure: puteva, kanalizacije koja je preko potrebna, bolje snabdevanje strujom i razvoj turističkih sadržaja.”

Ana Marković,
direktorka TO Valjevo

Prema rečima Ane Marković, direktorke Turističke organizacije Valjevo naš kraj nudi velike mogućnosti za sve vidove turizma i različite populacije: “Valjevski kraj ima prirodne resurse za razvoj i speleologije, planinskog turizam. Na Divčibarama se sve više razvijaju objekti na kojima se mogu vršiti pripreme za sportiste i razvijaju se sadržaji za ljubitelje skijanja.”

Kakvi su planovi u pogledu razvoja turizma za mlade osobe?
“Valjevo je grada koji ima dosta formalnih i neformalnih udruženja mladih, koji na odličan način razvijaju i predstavljaju grad u najboljem svetlu. Što se tiče turizma koji se odnosi na mlade, potrebno je razvijati više turističkih sadržaja za mlade.”

Da li je planirana izgradnja avanturističkih parkova u prirodi koji bi bili u funkciji tokom čitave godine, jednako interesantni tokom letnje i zimske sezone?
“Turistička organizacija Valjevo je realizovala projekat dečiji avantura park na Divčibarama, namenjen je za manju decu.”

Šta su ugentni prioriteti neophodni za dalji razvoj turizma u ovom kraju? “Glavni prioriteti su izgradnja infrstrukture koja nedostaje: kanalizacija, struja, voda, putna infrastrukturu i turistički sadržaji.”

Sa obzirom na aktuelno epidemiološko stanje, da li će biti održane manifestacije čije je priređivanje još jedna odlika jeseni u Valjevu?
“Prema odluci Štaba za vanredne situacije odlažu se sve javne manifestacije na otvorenom i zatvorenom, do poboljšanja epidemiološke situacije.”

U proteklih par godina, kakva je potražnja za turističkim suvenirima valjevskog kraja?
“Turistička organizacija vrši plasman suvenirske ponude valjevskog kraja u dva info centra u gradu Valjevu i na Divčibarama. U okviru suvenirske ponude imamo bogatu ponudu suvenira zanatlija našeg kraja. S obzirom da na Divčibarma imamo novi info centar, imamo mogućnost plasmana suvenira u reprezentativnijem prostoru.”

Saradnja sa ovdašnjim privredncima i na koje načine TO Valjevo promoviše lokalne umetnike, proizvođače, uslužne delatnosti i njihove robe i usluge?
“Turistička oragnizacija kroz sajmove, manifestacije, zvanične posete drugim destinacijama promoviše proizvođače, zanatlije, radove lokalnih umetnika iz svoje zajednice. Na nacionalnim medijima u okviru predstaljanja turističke ponude grada Valjeva, zajedno sa Turističkom organizacijom Valjevo, gostuju i lokalni umetnici, seoska turistička domaćinstva, proizvođači i drugi subjekti u turizmu.”

Da li Turistička organizacija Valjevo sarađuje sa srodnim organizacijama i da li je u 2021. godini došlo do novih saradnji?
“Turitička organizacija Valjevo sarađuje sa Turističkom organizacijom Srbije i drugim lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama. U 2021.godini je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji sa Turističkom organizacijom Trebinja. Podsećam, Turistička organizacija Trebinja je bila gost na 34. Tešnjarskim večerima u Valjevu.”

Valjevo, snimak iz vazduha

Preporuke za turiste – šta obavezno videti u Valjevu i okolini?
“Stari deo grada Tešnjar, reka Gradac, Moderna galerija, muzej, Vidikovac Markova stolica, venac valjevskih planina, Brankovina, manastiri, seoska turistička domaćinstva.”

Šta biste istakli kao posebno značajnu odliku rada Turističke organizacije Valjevo u 2020. i 2021. godini?
“U predhodnom periodu realizovali smo projekat Etno tržnice na Divčibarama koji podrazumeva novi ambijen za prodaju domaće hrane, proizvoda, zimnice, suvenira. Izgrađen je potpuno novi prostor sa 27 montažnih objekta, javnim toaletom i kancelarijom Turističke organizacije Valjevo. U 2021. smo raspisali nabavku na koju se zakon ne primenjuje za obeležavavanje Turističkom signalizacijom planine Povlen. Uspostvili smo saradnju sa Turističkom organizacijom Trebinja i gradom Trebinje” – rezimira direktorka Turističke organizacije Valjevo, Ana Marković koja je, u datim uslovima ove godine, uspela da ostvari projekat nove tržnice na Divčibarama, omogućavajući poboljšanje uslova rada i plasmana lokalnih proizvoda.

Pored uticaja na globalnu ekonomiju jedne države, turizam direktno utiče na lokalne sredine i male zajednice. Čini se da je upravo to slučaj valjevskog kraja gde zbir malih sredina, svaka neguje jedinstvenu ponudu, da bi ovom području podarili svojevrsnu raznovrsnost i prepoznatljivost. I ne samo na maljenskoj visoravni, već i stari i centralni segmenti Valjeva, protkani ustanovama i manifestacijama iz domena kulture, mogu predstavljati svojevrsan brend kulturno – turističke ponude valjevskog kraja, samim tim i Srbije.

Foto Dragan Krunić