24/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo zalazak Sunca aerozagađenje

ROMANTIKA KISELOG VAZDUHA

Autor 09/12/2021

Vidimo i osećamo šta udišemo, a potrošili smo vazduh?! Ili nas drobi kisela kiša? Zbog čega se sve to dešava, pojašnjava diplomirani fiziko – hemičar iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, Biljana Mladenović.

“Za filozofe stare Grčke, vazduh je bio praosnova svega postojećeg, osnovni element.

Danas vazduh treba posmatrati kao životno neophodan deo prirode, ograničenih resursa, što čovek nije navikao, a tako posmatra samo zemljište i vodu. Čovek nije razmišljao o vazduhu kao o nečemu što se može potrošiti, ili toliko promeniti da postaje neupotrebljivo i manje pogodno za normalno obavljanje životnih procesa.

Ako se iz nekog rezervoara sve više uzima, a sve manje mu se dodaje, samo je pitanje kada će se njegov sadržaj potpuno smanjiti.

Ono što se danas dešava prirodi liči na pražnjenje rezevoara. Pluća planete, Amazonske šume postepeno nestaju, pustinjski pojas Sahare postepeno osvaja zeleni pojas Afrike….Sve više požara koji nisu nastali dejstvom prirodnih činilaca smanjuju biljni pokrivač i prevode kiseonik u CO2 i NOx. Isti proces se dešava pretvaranjem fosilnih goriva u energiju za grejanje, pokretanje industrije i automobila…

U Valjevu, u zimskom periodu, vazduh koji udišemo – vidimo, a i osećamo…

Sivkasto smeđa, gusta, neprozirna „zavesa“ danima kao da „krije“ grad, toliko da nedozvoljava sunčevim zracima da nas obasjaju punom snagom, pa kad izađete iz sivila grada negde van, kao da ste „progledali“…

A ta siva „koprena“ je zapravo zimski „kiseli“ smog koji nastaje kada su polutanti zarobljeni ispod mase hladnog vazduha nad gradom, čime se njihova količina uvećava, naročito sumpordioksida, azotnih oksida i čađi. Emitovani sumpor – dioksid, azot – dioksid i čađ, hemijskim procesom oksidacije i pod dejstvom vlage iz vazduha prelazi u sumpornu kiselinu, pa padavine „spiraju“ ta novonastala jedinjenja sumpora i tako nastaje tzv. kisela kiša, koja izaziva negativne efekte kako na biljni i životinjski svet, čoveka, tako i na ubrzano propadanje građevinskog materijala ugrađenog u zgrade i kuće, propadanje istorijskih spomenika i znamenitosti…

Povišene vrednosti čestica u vazduhu utiču na intenzitet sunčev radijacije koje dosežu do tla. One rasipaju sunčeve zrake u razl. talasne dužine. Tako, izmaglica u atmosferi kao posledica zagađenja može biti tako velika da se Sunce pojavljuje kao crveno, mada nema oblaka, što je posebno slučaj kod izlaska i zalaska Sunca.

Tako, dragi Valjevci, ako vam je jutros romantično izgledao izlazak Sunca (puno nijansi ružičasto crvenih tonova), znajte da je to posledica visokih koncentracija zagađujućih materija…. Ni malo romantično, zar ne?

Koncentracije PM2,5 i PM10 u gradu i prethodnih dana su bile znatno iznad granične vrednosti. Na mernom mestu u Zavodu za javno zdravlje, posle 10-ak dana prekida u merenju zbog obaveze baždarenja aparata, ponovo konstatovane povišene koncentracije PM10 čestica, sa maksimumom srednje dnevne kocentracije 5. decembra 2021. od 162μg/m3, što predstavlja tri puta premašenu vrednost od propisane granične.

Agencijski podaci za PM2,5 takođe pokazuju višetruko povećanje ovog parametra, satna koncentracija i usrednjena 24-časovnih koncentracija, sa ostvarenim maksimumom 05.12.2021. od 118μg/m3 granična vrednost je 25μg/m3,” rezimira Biljana Mladenović i dodaje:

“Vest koja mi popravlja raspoloženje: ovih dana je u zgradi Zavoda za javno zdravlje Valjevo konačno, posle punih 14 godina od kako smo na ovoj lokaciji, „ugašen“ dimnjak iz naše kotlarnice koji je koristio ugalj kao energent i priključeni smo na sistem daljinskog grejanja „Toplanu Valjevo“ takođe, u našem najbližem okruženju Istorijski arhiv i zgrada Nacionalne službe za zapošljavanje.”