30/05/2024
Najnovije vesti
21-10-2022-Biznis-inkubator-za-bolje-zaposljavanje-marginalizovanih-grupa-za-22-10-2022-ova-Objektiva.rs_.jpg

“Inkluzivni biznis inkubator” za bolje zapošljavanje marginalizovanih grupa

Autor 22/10/2022

Održana je završna konferencija projekta “Inkluzivni biznis inkubator”, koji je sproveo Grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za integraciju Roma Valjevo. Učesnici, donatori i partneri imali su priliku da razmene iskustva u poslu koji je trajao godinu dana i koji je poboljšao zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Na početku završne konferecnije, prisutne je pozdravio Marko Jevtić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku.
“Grad Valjevo ima izuzetno razvijen civilni sektor, a sa druge strane administracija Grada je pokazala veoma visoke kapacitete u realizaciji zahtevnih projekata i programa, kao i podršci inkluziji Roma na lokalnom nivou. Grad Valjevo sada ima značajan broj visoko obrazovanih Roma i Romkinja, što predstavlja odličan model za mlađe generacije, ali i potencijal za dalji razvoj zajednice do pune integracije”, pored ostalog je rekao Marko Jevtić.

Projekat je realizovan na teritoriji grada Valjeva i u opštinama Lajkovac, Koceljeva i Osečina. Segment je šireg programa “Inicijativa za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – faza 3”, ostvarivan u okviru Nemačke razvojne saradnje, koja je donator. Program u Srbiji je sprovodila Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Stalnom konferencijom gradova i opština SKGO.

Opšti cilj projekta je poboljšanje zapošljivosti i zapošljvanje povratnika po osnovu sporazuma sa EU o readmisiji Roma i drugih marginalizovanih grupa.

U okviru projekta sprovedene su tri grupe intervencija za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Prva grupa odnosila se na program aktivnih mera zapošljavanja, što je podrazumevalo obuke iz oblasti aktivnih mera zapošljavanja, socijalnog preduzetništva, inkluzije i generalno preduzetništva za preko 30 korisnika projekta. Organizovani su “dani karijere” za korisnike projekta, na kojima je učestvovalo preko 150 polaznika na šest događaja, gde su informisani o mogućnostima za njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada, o aktivnim merama zapošljavanja, socijalnoj inkluziji i svim pitanjima koja su od značaja za njihovo zapošljavanje.

Drugi program je obuhvatao generisanje prihoda, u okviru čega je 25 korisnika dobilo opremu, koja će im pomoći da ostvaruju prihode, rekao je Nenad Branković, menadžer projekta iz Gradske uprave Valjevo.
“Imali smo razne profesije koje smo izabrali na osnovu javnog poziva, krojače, šivače, varioce, uređenje zelenih površina, pranje vozila, pranje tepiha i mebl štofova, poljoprivrednici i električari, muzičari. Očekujemo da će oprema koju su dobili, pomoći im da obezbede svoju egzistenciju.”

Treći program podrške se odnosio na inkluzivni biznis inkubator, kao kancelarije za korisnike projekta, u ovkiru koga je blizu 100 korisnika dobilo različitu podršku za izradu biznis planova, knjigovodstveno -pravnu podršku, mentorsku, stručnu podršku, podršku za konkurisanje kod drugih fondova ili projekata za razvoj poslovanja.
Tu su uključivani programi vezani za osnaživanje korisnika, za pomoć pri diskriminaciji sa kojom se neki suočavali, različite vrste obuka, karijerno vođenje i savetovanje, rpogrami osnaživanja korisnika“, objašnjava Branković.

Aleksandar Popović, menadžer projketa ispred SKGO naglašava da je ovo kruna dvanaestomesečnog rada.
“Ovo je projekat koji sprovodimo u Valjevu i u još devet gradova i opština. Konkurisalo je više od 40 lokalnih samouprava. Projektni tim ovde je dokazao da je zaista sposoban da iznese ovakve zadatke. Ono što je najznačajnije je da imamo konkretne rezultate i da korisnici koji koji su dobili opremu i koji su prošli kroz proces samozapošljavanja su osobe koje su se zaista potrudile da pokažu svima da mogu da uđu u tržište rada i da mogu da budu konkurentni i da na jedan značajan način doprinesu razvoju ove lokalne samouprave.”

Vesna Vidojević, viša menadžerka projekta je rekla da je inicijativa za inkluziju mogućnost koju GIZ u partnerstvu sa SKGO pruža jedinicama lokalne samouprave da se sa savojim idejama prijave na konkurs.
“Naše je da ih podržimo u sprovođenju tih ideja, finansijski i stručno. Osnovna vrednost cele ove aktivnosti je što lokalna zajednica u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva i drugim relevantnim akterima sama definiše koji su to problemi i izazovi sa kojima se susreće ciljna grupa, koje su mere namenjene i na taj način dobijamo ove rezultate. Posebno želim da istaknem da je vrednost ovog projekta u Valjevu, pored toga što se sprovodi drugi put, ta što su uključene druge dve opštine i time je mogućnost proširena i izvan grada Valjeva, što ukazuje na dobru međuopštinsku saradnju.

Želim da čestitam našim korisnicima, koji će, nadam se uspešno da prihoduju i da prehranjuju svoje porodice i pomognu svojim primerom drugim osobama koje se nalaze u teškoj životnoj situaciji iz njihovog okruženja, da pronađu rešenja, koja su trajna i vode ka dostojanstvenom životu.“

Marija Vesić, kooridinatorka za socijalnu inkluziju Centra za integraciju Roma Valjevo, partnerske organizacije, na ovom projektu, Gradskoj upravi Valjeva, istakla je da je ovo druga godina uzastopno da rade na zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa.
Ove godine radili smo na teritoriji Valjeva, Lajkovca i Osečine i imali smo dosta dobrih primera u praksi. Ovakvih projekata treba više, jer je zapošljavanje jedan od najznačajnijih problema sa kojima se Romi i Romkinje, kao i druge marginalizovane grupe suočavaju. Drago mi je što je Gradska uprava Valjevo ponovo sarađivala sa nama i ovo prepoznala kao jedno važno pitanje. Kao što znamo GU Valjevo daje stipendije za mlade Rome i Romkinje, veći broj obrazovanih Roma imamo nego ranije i ovakvi programi dosta znače za njihovo zapošljavanje. Tokom samog projekta imali smo veliku podršku donatora i svima im se zahvaljujem.”

Aleksandar Josipović iz Lajkovca je jedan od učesnika u projektu i dobio je opremu za uređenje zelenih površina. Veoma je zadovoljan i zahvalio se svima i izrazio nadu da će se ovakvi programi nastaviti i da će mnogi mladi biti uključeni u njih.

Tekst je objavljen u okviru projekta Objektiva.rs

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva