23/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PRISTUPAČNIJE OKRUŽENJE U VALJEVU
Evropski pokret Srbija Valjevo Objektiva.rs

PRISTUPAČNIJE OKRUŽENJE U VALJEVU

Autor 28/01/2022

U predstojećem periodu u Valjevu će biti realizovan projekat “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Tim povodom, planove će predstaviti Vladimir Pantić, koordinator projekta “Ka Univerzalnom dizajnu” i Svetlana Janković Beljanski, saradnica za rad sa zajednicom.

“Ulice u Valjevu su vrlo nepristupačne. Upadljive visinske razlike otežavaju kretanje: ivičnjaci, trotoari, stepenici, preseci, oštećenja, itd. Ulazi u objekte u javnoj upotrebi imaju fizičke prepreke za veliki broj ljudi, zbog visokih stepenika. Propisno i nepropisno parkirani automobili svaki dan zauzimaju sve više mesta namenjenog za pešake.

Problem pogađa sve koji imaju potrebu za slobodnim kretanjem, posebno ljude koje imaju poteškoća sa kretanjem, kao što su osobe sa invaliditetom, roditelji i mala deca, starije osobe.

Aktivisti Evropskog pokreta u Srbiji – Valjevo će u narednim mesecima sa saradnicima raditi na zagovaranju pristupačnog okruženja u našem gradu. Planirani su sastanci sa grupama u zajednici, ulične akcije, kao i anketa na temu šta Valjevke i Valjevci misle o pristupačnost javnog prostora, uz istraživanje kako lokalne vlasti, projektni biroi i građevinska preduzeća primenjuju odredbe iz Pravilnika o pristupačnosti.

U planu je podnošenje peticije lokalnim vlastima, sa potpisima građana, za unapređenje pristupačnosti u gradu, radi doprinosa stvaranju okruženja u Valjevu koje će biti pogodno za udoban i bezbedan svakodnevni život.

Valjevo je grad za ljude, ne za automobile i prepreke”.

Projekat “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu” biće realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju “Istraži – Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.