10/12/2023
Najnovije vesti
NVO-Obumbratio-edukativna-akcija-podele-flajera-prevencija-NasiljeNadZenama-aktivisti-FOTO-DraganKrunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

NVO Obumbratio održala edukativnu akciju podele flajera kao jedan vid prevencije nasilja  

Autor 08/09/2023

Aktivisti nevladine organizacije Obumbratio iz Valjeva danas su u centru grada održali akciju podele informativno – edukativnih flajera o neophodnosti prevencije svakog vida nasilja, uz akcentovanje nasilja nad ženama uz ukazivanje na posledice koje bivaju traumatične, ne samo za žrtve, već ostavljaju duboke ožiljke na čotavom socijalnom okruženju.

Tokom par sati aktivisti su razgovarali sa prolaznicima, pri tome im uručujući štampane informativne flajere, na kojima su prikazane glavne smernice protiv nasilja nad ženama, kao i osnovni ciljevi projekta “Bolje je sprečiti” nevladine organizacije Obumbratio iz Valjeva.

Većina sugrađana je pozitivno reagovala, prihvatala informativne flajere, često ih odmah čitajući. Povodom izraženog, konstantno prisutnog, problema nasilja na ženama, zabeležili smo stavove nekolicine Valjevaca.

Bračni par koji već duže živi u Melburnu, ali svake godine dolaze u valjevski kraj, kažu da je i u Australiji prisutan problem nasilja nad ženama, ali je stanje bolje jer je zakonski uređeno zbog primene zakona.

Na pitanje da li je uočila, ili bila izložena nekom vidu nasilja, 60-godišnja sugrađanka naznačava: “Da, bila sam. Ne tako često, ali bila sam izložena i prisustvovala sam situacijama kada su žene trpele neki vid nasilja.

Mislim da edukacijom, upornom, istrajnom edukacijom može doći do poboljšanja situacije. A tu mislim i na porodicu, vaspitne i obrazovne ustanove, kao i na ustanove kulture i, veoma su važna i sredstva informisanja. Ja živim u Australiji, suprug je iz ovog kraja, i moram reći da je stanje tamo bolje. Međutim, formalno neke stvari deluju da su dobro, dok ne zagrebete po površini, a onda vidite da svega ima. Isto, pošto dolazimo bar jednom godišnje, primećuje se da je narod nervozniji, agresivniji u nekim sasvim običnim situacijama: u razgovoru, u saobraćaju”, zaključuje naša sagovornica.

Njen 67-godišnji suprug, odrastao na ovim prostorima u vreme SFRJ, kaže: “Mislim da je tradicionalno muško dete u porodici uvek bilo favorizovano i drugačije tretirano od ženskog deteta. To je tradicija. Ali, što se tiče odnosa prema ženama, tu mnoge stvari treba menjati. Mnogo toga i utiče, između ostalog – edukacija, vaspitanje, primena odgovarajućih zakona i da se čuju glasovi žena i žrtava. Sada govorim o stanju u Srbiji jer mnogo čitam i pratim. Na žalost, i stanje u medijima je katastrofalno. Uništeni su. Hoću da kažem da sam žalostan jer je to tako.

Mi dolazimo svake godine i primećujemo da je sve veća razlika, u negativnom smislu, između Srbije i drugih delova sveta”, dodajući da uočava da u velikoj meri sve lošija ekonomska situacija stanovništva utiče i na negativno ponašanje.

Projekat o prevenciji nasilja nad ženama “Bolje je sprečiti” Nevladine organizacije Obumbratio iz Valjeva kao jedan od osnovnih ciljeva ustanovio je usvajanje znanja i prihvatanje novih veština putem obrazovnih akcija, podele flajera, održavanja edukativnih radionica i seminara, ne samo zaposlenima u institucijama koje se bave ovom problematikom, već i za decu i omladinu, kako bi izgradili svest o opasnostima nasilnog ponašanja, hitnosti prevencije, ali i traumatičnim, čak mogućim tragičnim posledicama nasilja u bilo kojoj sferi društva.

NVO Obumbratio

Obumbratio