25/05/2024
Najnovije vesti
Air-in-City-of-Valjevo-Serbie-aerozagadjenje-jutro-24-11-2022-oko-8.30-am-sati-part-2.jpg FOTO Snežana Jakovljević Krunić Objektiva.rs Valjevo

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PETOGODIŠNJEG PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA VALJEVO

Autor 24/11/2022

Početkom sedmice održana je javna rasprava o Nacrtu petogodišnjeg Plana kvaliteta vazduha za Valjevo koju aktivisti udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva ocenjuju kao “debakl institucionalne forme i suštine”.

Podsećamo, 35 dana je maksimalni dozvoljeni godišnji limit aerozagađenja. U Valjevu je od početka 2022. godine već više od 113 dana vazduh štetan po ljudsko zdravlje. Zbog toga, nakon održane javne rasprave u koju su se, kao građani uključili i pojedini eminentni domaći stručnjaci za datu oblast, građansko udruženje ekoloških aktivista, Lokalni odgovor iz Valjeva, daje svoj osvrt putem saopštenja za javnosti.

“Uz nepostojeću agendu, bez moderacije i elementarnih pravila održavanja događaja, sa nedefinisanim ulogama učesnika, Gradska uprava Valjeva je 22. novembra bila domaćin: debakla institucionalne procedure, erodirane javne odgovornosti i samovoljnog nepoštovanja sopstvenih ugovornih obaveza o izradi Nacrta Plana kvaliteta vazduha za Valjevo do 2027.
 
Nakon javne rasprave o najvećem problemu Valjeva i najopasnijim rizicima za sve njegove stanovnike, uz brojna suštinska pitanja na koja javnost nije dobila odgovor, nametnulo se osnovno – da li je GU Valjevo učesnike pozvalo na isti skup, razumejući njegovu svrhu i cilj? 

Iako je javnost Valjeva, putem javnog oglasa, bila pozvana na “javnu raspravu” o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha do 2027. godine, Saobraćajni institut CIP se, kao izrađivač Plana, pripremio za “javno čitanje” demografskih, topografskih i meteoroloških analiza grada Valjeva. Gradska uprava Valjeva kao nosilac posla, javne odgovornosti za njegovu realizaciju i, ujedno, domaćin – nije imala ni jednog predstavnika sa pozicije izvršne vlasti i donošenja odluka, na ovom događaju.

Prisutni stručnjaci i organizacije civilnog društva su saglasni u oceni da je Nacrt Plana, koji ostaje na javnom uvidu do 28. novembra, manjkav i da obiluje proceduralno – formalnim grešakama i kvalitativnim nedostacima mera koje predlaže: bez analiza efekata, troškova i koristi, bez jasno određenih vremenskih rokova i odgovornosti za realizaciju, za praćenje i izveštavanje javnosti.

Kao takav, plan nije izrađen prema pravilniku o izradi ove vrste dokumenata. 

“Najviše što smo dobili jeste nezvanično izlaganje gradske urbanistkinje o projekatu gasifikacije u koji grad Valjevo planira da započne. Ali, računati da će gasifikacija doprineti smanjenju zagađenja, u gradu u kome ljudi nemaju finansijske mogućnosti da se priključe na gradski toplovod, a očekivati da će se u bliskoj budućnosti priključiti na gasovod i trošiti najskuplji energent za grejanje, jeste samo lepa želja koja se, nažalost, neće ostvariti. Kao što se neće ostvariti ni bilo koji projekat ili aktivnost koja nije deo jasno postavljenog plana, zasnovanog na prethodnoj analizi troškova i efekata, sa jasno postavljenim zadacima, u rokovima i prema službama koje imaju odgovornost za njihovu realizaciju”, objasnio je Đorđe Petković, iz organizacije Lokalni odgovor.

Zaključak same rasprave je sumoran. Kako su i sami obrađivači istakli, gradska uprava (još uvek!) nije osnovala radno telo koje treba da kontroliše i oceni rad obrađivača i kvalitet predloženog plana, uključujući obavezu da primi, obradi i odgovori na primedbe zainteresovane javnosti. 

Dato nam je objašnjenje, od jedinog prisutnog predstavnika grada, koji je više puta naglasio da je samo običan službenik Odeljenja za urbanizam, da će obrađivač odgovarati na sve primedbe”, istakao je Petković i zaključio da sama gradska uprava nije zainteresovana za uključivanje građana u ovaj proces niti ima jasne namere realizovanja ovog plana”, navedeno je u saopštenju za javnost Lokalnog odgovora iz Valjeva.

Primedbe na Nacrt plana kvaliteta vazduha koje su podnele organizacije možete pronaći na:

https://lokalniodgovor.rs/sr/treba-nam-dobar-plan-za-cist-vazduh/
https://www.reri.org.rs/u-susret-javnoj-raspravi-da-li-nacrt-plana-kvaliteta-vazduha-
za-valjevo-2022-27-donosi-dugo-ocekivana-resenja-gradanima-crne-tacke-srbije/  

https://www.reri.org.rs/wp-content/uploads/2022/11/PKV-Valjevo_Primedbe-i-
komentari_GU-Valjevo_21.11.2022_RERI.pdf “

Podsećamo “Šta su PM čestice i zašto su štetne?”