28/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA STAMBENIH JEDINICA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA I MERAMA AKTIVNE INKLUZIJE U VALJEVU
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA STAMBENIH JEDINICA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA I MERAMA AKTIVNE INKLUZIJE U VALJEVU

Autor 24/11/2022

Obaveštavaju se zainteresovani građani da je raspisan Javni poziv za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i mera aktivne inkluzije u Valjevu.

Javni poziv se raspisuje u okviru projekta “Moj novi dom” – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu koji sprovodi grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Kolubara” Valjevo i Centrom za integraciju Roma Valjevo. Projekat se sprovodi u okviru programa “Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” koji finansira Evropska unija, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).
Predmet javnog poziva je izbor korisnika 20 stambenih jednica namenjenih socijalnom stanovanju koje će biti izgrađene u Novom Naselju u Valjevu, Trg Vladike Nikolaja bb i paket mera podrške aktivne inkluzije.

Lica kojima su namenjene stambene jedinice i mere podrške aktivne inkluzije:

1. pripadnici romske nacionalne manjine koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Valjeva,
2. žene koje su žrtve porodičnog nasilja koje imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Valjeva,
3. mladi kojima prestaje ili je prestao smeštaj u ustanovi socijalne zaštite ili hraniteljskoj porodici u periodu od završetka školske 2019/2020. zaključno sa završetkom školske 2022/23. godine.

Javni poziv i prateću konkursnu dokumentaciju moguće je preuzeti na zvaničnoj internet adresi grada Valjeva www.valjevo.rs zvaničnoj internet adresi Centra za socijalni rad “Kolubara” Valjevo, www.csrvaljevo.org.rs, kao i lično u Gradskoj upravi grada Valjeva, šalter sala, šalter br. 12; u Centru za socijalni rad “Kolubara” Valjevo, kancelarija broj 17, ili u Centru za integraciju Roma Valjevo, Pantićeva 77a.

Dodatne informacije se mogu dobiti i na sledeće broje telefona: 014/221-114 ili 014/502-603, kao i lično u prostorijama Gradske uprave grada Valjeva, šalter sala, šalter broj 12.

Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana, a najkasnije do 26. decembra 2022. godine, navedeno je u Javnom pozivu od nadležne Komisije za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i mera aktivne inkluzije GU Valjevo.

Javni poziv je objavljen na Objektiva.rs u okviru projekta

Život socijalno osetljivih populacija stanovništva

podržanog od strane Grada Valjeva