20/05/2024
Najnovije vesti
Smog-u-Valjevu FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs vesti 11 12 2023

Početak Javnog poziva domaćinstvima za zamenu postojećeg energenta od 25. aprila

Autor 24/04/2024

Javni poziv za učešće krajnjih korisnika, domaćinstava, u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu biće raspisan u četvrtak, 25. aprila 2024. godine. Opredeljena su ukupno 62,5 miliona dinara, 50 miliona od Ministarstva za zaštitu životne sredine, dok je 12,5 miliona dinara izdvojio Grad Valjevo.

Prema rečima Viktora Mićića, predsednika Komisije za relizaciju mera energetske sanacije: „Stekli su se uslovi i na sednici Gradskog veća usvojena je lista direktnih korisnika, odnosno privrednih subjekata koji su se odazvali na javni poziv koji je u prethodnom periodu bio aktivan.

U pitanju je mera smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora i sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave prodajom i ugradnjom kotlova i peći na biomasu.

Svi smo svedoci koliko je Valjevo zagađeno, naročito u zimskom periodu i glavni zagađivači na našem prostoru su između ostalih i domaćinstva, odnosno individualna ložišta. S tim u vezi Ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa gradom Valjevom je izdvojilo značajna sredstva. Ukupno 62,5 miliona dinara, od čega je 50 miliona izdvojilo pomenuto Ministarstvo, a 12,5 miliona grad Valjevo.

Udeo sredstava podsticaja, odnosno sufinansiranja u ovom momentu je 80% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a limit je 170 hiljada dinara sa PDV-om. Sredstva podsticaja biće dodeljivana krajnjim korisnicima, odnosno domaćinstvima kod kojih je postojeće grejanje na ugalj, lož ulje, mazut ili drvo, u kotlovima koji nisu dovoljno efikasni.

U prethodnom periodu smo imali dobra iskustva, odnosno interesovanje građana bilo je prilično veliko za sve mere energetske efikasnosti, tako da ćemo i ovaj put do utroška finansijskih sredstava držati otvoren javni poziv, a najduže do 31. 5. 2024. godine.

S obzirom da je u pitanju realizacija mere smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, zamenom kotlova u domaćinstvima na ekološki prihvatljiv energent na teritoriji grada Valjeva, interesovanje zbog same zagađenosti u zimskom periodu je vrlo veliko i očekujemo da ćemo ova sredstva vrlo brzo utrošiti“, rekao je Mićić.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

*Da je podnosilac prijave: vlasnik objekta, ili ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta;

* Da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kWh;

* Ne prihvataju se troškovi nabavke kotla koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mere za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, i drugi uslovi u skladu sa Javnim pozivom za domaćinstva;

* Ukoliko postoji više od jednog vlasnika porodične kuće, odnosno stana, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave;

*Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, odnosno stana, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Ove godine limit za nabavku kotlova iznosi 170.000 dinara, čime je omogućena nabavka od 400 do 500 kotlova za domaćinstva.

Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Valjeva www.valjevo.rs .