12/04/2024
Najnovije vesti
Osnovna skola Andra Savcic Valjevo Erasmus +

OBUKA PROFESORKI IZ OŠ ANDRA SAVČIĆ U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA

Autor 04/02/2023

U okviru „Erazmus“ programa dve profesorke iz Osnovne škole „Andra Savčić“ tokom februara pohađaju obuku u Italiji. Takođe, povodom saradnje sa partnerskom školom, već narednog meseca, šest profesorki putuje na obuku u Portugaliju radi realizacije projekta „Razvojni model inkluzije kao indikator celokupnog razvoja učenika“

Hronološki, Osnovna škola „Andra Savčić“ iz Valjeva je krajem 2021. godine verifikovala status u međunarodnoj organizaciji „Erazmus“ i na taj način su obeležili 70 godina od osnivanja. Početkom naredne godine konkurišu projektom „Razvojni model inkluzije kao indikator celokupnog razvoja učenika“ i taj projekat je prihvaćen, podseća Milica Vojić Marković, pedagog u Osnovnoj školi Andra Savčić u Valjevu.

„Našli smo dva partnera, italijanski grad Palermo, gde će dve naše koleginice za koji dan pohađati vrlo zahtevnu obuku: Posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje.“

Takođe, partner je i portugalski grad Barcelos, gde će šest profesorki valjevske Treće osnovne, tokom marta, pratiti rad u obrazovnom sistemu u tamošnjoj školi.

„Poseban tim za podršku kolegama koji idu na ova studijska putovanja, za koja su dobili saglasnost Školske uprave Valjevo, je već pripremio sav radni materijal koji će biti predmet daljih analiza kada se vrate u školu. Taj tim će biti podrška i tokom putovanja, biće spreman da reši svaku nastalu problemsku situaciju. Kolege koje putuju izabrane su na internom javnom konkursu škole.

Tokom nekoliko poslednjih meseci u školi su, za kolege koji putuju i za kolege iz Erazmus tima, organizovane su radionice engleskog jezika, psihološke radionice podrške, istorijske radionice, kulturološke pripreme i brojni drugi sadržaji koji treba da ih potpuno pripreme za ovo putovanje. Kolege su upisale i kurs portigalskog jezika. Dakle, baš mnogo posla, energije, volje, truda.

Istovremeno, već pripremamo i projekat za ovu godinu. Ostajemo opet na terenu dece kojoj treba podrška sistema da bi postigli maksimum svog razvoja,“ rekla je Milica Vojić Marković, pedagog u Osnovnoj školi „Andra Savčić“ u Valjevu.