12/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Poziv građanima da provere da li su upisani u jedinstven birački spisak
Poziv-Ministarstvo-za-drzavnu-i-lokalnu-samoupravu-Srbija-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Poziv građanima da provere da li su upisani u jedinstven birački spisak

Autor 03/11/2023

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva –

https://upit.birackispisak.gov.rs/ .

Građani mogu izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode i putem Portala eUprava (usluga eZahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku). Potrebno je da budu registrovani korisnici Portala eUprava, a mogu se prijaviti putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Pored toga, zahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku građani mogu podneti i preko Portala eUprava. Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti), o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno do 1. decembra 2023. godine) donosi opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.