27/02/2024
Najnovije vesti
Biljana Mladenović diplomirani fiziko hemičar Valjevo štetnost PM čestica

SVI DIŠEMO ISTI VAZDUH – ŠTETNOST PM ČESTICE

Autor 11/11/2021

Prema SEPA satnom merenju, u 8 časova, vrednost PM10 čestica iznosila je 68,92 mg/m3 vazduha, dok su PM2,5 čestice bile na nivou 51,31 mg/m3. Tokom noći, vrednosti navedenih čestica bile su u okviru graničnih vrednosti.

Šta su PM čestice i njihovom negativnom dejstvu, prvenstveno na zdravlje ljudske populacije, razgovaramo sa Biljanom Mladenović, diplomiranim fiziko – hemičarem u Zavodu za javno zdravlje Valjevo.

“Čestice koje se nalaze u atmosferi, a najvažnije su sa aspekta zdravstvenih efekata su u opsegu od 0,002 do 10μm i klasifikuju se kao:

*Grube čestice PM10-25, inhalabilne čestice, dimenzije između 2,5 i 10μm

* Fine čestice PM2,5-0,1 između 2,5 i 1μm

*Ultrafine PM0,1- sve čestice manje od 0,1μm.

Zagađenje vazduha suspendovanim česticama (na engleskom PM- particulate matter) sastoji se od veoma malih čestica u čvrstom i tečnom agregatnom stanju. Među njima su od posebnog značaja one koje mogu dospeti do najdubljih delova pluća. Ove čestice su prečnika manjeg od 10μm (poređenja radi – prečnik im je manji od 1/7 debljine ljudske dlake).

Tako male čestice imaju tendenciju da se deponuju u alveolama pluća. Koji deo udahnutih čestica će ostati u respiratornom traktu i dubina do koje će prodreti pre nego se deponuju zavisi od njihove veličine kao najznačajnijeg faktora koji određuje opasnost od njihovog udisanja. Ukoliko dospeju do pluća usporavaju razmenu kiseonika i ugljendioksida, skraćujući dah. To pak, dovodi do većeg naprezanja srca.

Obično ljudi osetljivi na ovakve otežane uslove oboljevaju od respiratornih bolesti kao što su enfizem pluća, bronhitis, astma i srčani problemi.

Ove čestice, kao i materije u vidu tečnosti i gasova koje se apsorbuju na njima i sa njima zajedno unose u organizam, a otrovne su, (na česticama se mogu adsorbovati i teški metali), mogu doprineti i oštećenju organa kao npr. bubrega i jetre,” navodi Biljana Mladenović, diplomirani fiziko hemičar i pojašnjava kvalitet vazduha u prvoj sedmici novembra:

“U periodu od 01.11. do 03.11. Valjevci su udisali vazduh zagađen PM10 česticama (maksimum dostignut 01.11.2021. 105μg/m3 – duplo prekoračena GV), a potom od 04.11. do 07.11. vrednosti su se spustile u okvire dozvoljenih vrednosti – obzirom da je nastupio period sa pojačanim padavinama i vetrom.

Od 08.11.2021. prestanak padavina, ali pojačana vlažnost vazduha, prisustvo magle i niske temperature, ponovo dižu koncentraciju posmatranih čestica na sam granični nivo a predstavljaju i dobar preduslov da narednih dana možemo očekivati ponovni porast vrednosti koncentracija PM10 čestica (što se na sajtu Agencije može uočiti)” – objašnjava Biljana Mladenović, diplomirani fiziko – hemičar.