12/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Dr Vladimir Pantelić imenovan za v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo
dr-Vladimir-Pantelic-FOTO-ZC-Valjevo-prenosi-Objektiva.rs-vesti

Dr Vladimir Pantelić imenovan za v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo

Autor 30/10/2023

Na osnovu člana 43.stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije, Vlada RS, je donela rešenje 26. oktobra 2023. godine i odluku da se razrešava dužnosti dr sci. med. Marija Mirković, dosadašnja v.d. direktora Zdravstvenog centara Valjevo, a imenuje se dr Vladimir Pantelić za novog v.d. direktora Zdravstvenog centara Valjevo.

Dr Vladimir Pantelić, subspecijalista endokrine hirurgije bio je dosadašnji v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo.

Kompanija „DM drogerie markt Srbija“ donirala opremu za neonatologiju – pročitajte OVDE

Dr Vladimir Pantelić, rođen je 26.10.1980. godine u Pričeviću, kod Valjeva, gde je završio Osnovnu školu „Ilija Birčanin“. Dalje redovno školovanje nastavio je u Valjevu, gde je upisao srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić“ – opšti smer. Po završetku srednje škole, 1999. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Кragujevcu, gde je diplomirao 2007. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Pripravnički staž je obavlio u ZC Valjevo, najpre kao klinički lekar u Službi za hitnu medicinsku pomoć, a potom kao lekar u Službi opšte hirurgije. Dalje stručno usavršavanje nastavio je 2012. godine, upisavši doktorske akademske studije iz kliničke i eksperimentalne hirurgije, a 2014. godine polaže usmeni ispit. Vladimir je 2015. godine položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekao zvanje specijaliste iz oblasti „Opšte hirurgije“.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, po zahtevu Opšte bolnice Valjevo, septembra 2018. godine donelo je odluku kojom je dr Vladimir Pantelić, upućen na užu subspecijalizaciju iz oblasti endokrine hirurgije, a usmeni ispit je položio februara 2020. godine u Centru za endokrinu hirurgiju КCS – Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu naučnog i kliničkog doprinosa iz uže naučne oblasti kojom se bavi, postaje član Udruženja endokrinih hirurga Srbije. Član je i Hilandarskog lekarskog društva. Vladimir živi i radi u Valjevu, oženjen je  i otac je dvoje dece.

Radna terapija poboljšava mentalno zdravlje – pročitajte OVDE

Zdravstveni centar Valjevo je zdravstvena ustanova koja je pod ingerencijom Vlade Republike Srbije, koja bira organe upravljanja. U Odluci o osnivanju Zdravstvenog centara Valjevo, navedeno je da su organi Zdravstvenog centra direktor, Upravni i Nadzorni odbor, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, odnsono Ministarstvo zdravlja.

Već 100 dana aerozagađenja u 2023. u Valjevu! – pročitajte OVDE