25/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo Lokalni odgovor Aero Alarm dostignuta dozvoljena granica godišnjeg zagadjenja vazduha

VEĆ 35 DANA AEROZAGAĐENJA U 2022.

Autor 07/02/2022

U današnjem izveštaju Lokalnog odgovora, u okviru akcije praćenja (ne)kvaliteta vazduha Aero Alarm u Valjevu, registrovano da je i u protekloj sedmici vazduh bio zagađen, tako da je već prekoračen zvaničan limit od dozvoljenih godišnje 35 dana aerozagađenja.

“Početak februara sa mirisom zagađenog vazduha. Svakodnevno zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti.

Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu sedmicu u petak, 4.2.2022. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 151,97 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena isti dan, 105,48 µg/m3.

U petak, u 18 časova, zabeležena maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 345,61 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice.

Sutradan, u subotu, 5. februara 2022. zabeležena najviša satna koncentracija od 210,93 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice u 11 časova.

Visina aerozagađenja u protekloj sedmici bila je takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Danas, 7. 2. 2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 35 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (veće od 50 µg/m3), čime je dostignut limit dozvoljenog godišnjeg prekoračenja granične vrednosti,” navedeno je u Aero Alarmu Lokalnog odgovora iz Valjeva.