30/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • DIŠEMO OPASAN VAZDUH VEĆ 127 DANA
Valjevo Šabac aerozagadjenje foto Snežana Jakovljević Krunić

DIŠEMO OPASAN VAZDUH VEĆ 127 DANA

Autor 29/11/2021

Od početka godine zabeleženo je ukupno 127 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspednovanih čestica prašine. U našem gradu svakih 18 časova jedna osoba prerano umre zbog aerozagađenja. Neko zbog toga mora da snosi odgovornost, pored ostalog je navedeno u obaveštenju Lokalnog odgovora.

Dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje Valjevaca o aerozagađenju u našem neposrednom okruženju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje svakodnevica koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi.

“a. Poslednja nedelja novembra 2021. u Valjevu beleži rekordnu zagađenost. Vazduh u Valjevu opasan po život i zdravlje. Sa zebnjom se očekuju hladni dani predstojećeg meseca. U utorak, sredu, četvrtak i subotu zabeleženo da je vazduh „izuzetno loš“, ponedeljak i petak „veoma loš“. U nedelju je vazduh imao indeks „loš“.

Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u subotu, 27.11.2021. kada su suspendovane čestice prašine višestruko prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 164,01 µg/m 3 i PM 2,5 u iznosu od 129,31 µg/m 3 . Istog dana u 19 časova ostvarene su maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 357,33 µg/m 3 za PM 10 i 305,74 µg/m 3 za suspednovane PM 2,5 čestice u 20 časova.

b. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

c. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

d. Na dan 29.11.2021. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 127 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m 3 ), što je više od trostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

d. U Srbiji održani građanski protesti. Građani traže povlačenje Zakona o eksproprijaciji i bezopasan vazduh,” navedeno je u “Aero alarmu” Udruženja Lokalni odgovor.