15/06/2024
Najnovije vesti
Stranka-slobode-i-pravde-Valjevo-prostorije

SSP: BAHAT ODNOS PREMA VALJEVCIMA

Autor 02/11/2021

Gradski odbor Stranke slobode i pravde, povodom obraćanja javnosti, uputio je saopštenje koje prenosimo potpuno.

“Današnju konferenciju za medije posvetili smo poslovanju jednog gradskog javnog preduzeća, koje može poslužiti kao dobar primer sa kakvom se bahatošću prema građanima Valjeva odnose ljudi iz vladajuće interesne grupacije. Na tom primeru svako će moći da se uveri u ono što je očigledno – da javna preduzeća u našem gradu ne posluju radi zadovovoljenja javnog već privatnih interesa pojedinaca, čija je jedina kvalitativna referenca to što su verne sluge ovog zlog režima. Kao što ste navikli GrO SSP Valjevo uvek u javnost izlazi sa dokazima, što će slučaj biti i ovog puta.

Danas ćemo se baviti Javnim komunalnim preduzećem “Vidrak Valjevo”, koje svoj rad i poslovanje organizuje kroz 7 službi u njegovom sastavu, i to bi trebalo da bude na način kojim bi se obezbedilo trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima, pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donetim na osnovu zakona, kako je to utvrđeno i u statutu ovog javnog preduzeća.

Međutim, u praksi je sve suprotno od toga jer i dalje svakodnevno viđamo veliki broj pasa lutalica na ulicama, prepune kontejnere, nove divlje deponije koje rastu kao pečurke posle kiše a prljave ulice nam postaju legla zaraze. Umesto da rade posao za koji su plaćeni od strane građana ljudi koji vode JKP Vidrak Valjevo, zajedno sa ljudima iz gradske kuće, tim neukim i nesposobnim kadrovima vladajuće interesne grupacije, bave se jeftinim političkim marketingom i samopromocijom kao što je čuveno skupljanje smeća na keju reke Kolubare ili čišćenje divljih deponija u okolini grada, na kojima su već postojali kontejneri, ali oni nisu “hteli” sami da se isprazne sve dok se nisu uključile TV kamere!

Ipak, tema današnje KZM GrO SSP Valjevo je skandalozni “poslovni aranžman” direktorke JKP “Vidrak Valjevo” Ksenije Badem Nenadović, kojim je naneta ogromna materijalna šteta građanima Valjeva.

GrO SSP Valjevo jedošao u posed Ugovora o ustupanju potraživanja JKP “Vidrak Valjevo”, zaključen dana 21. 06. 2021. godine, sa privatnom firmom “BELICA INVEST” d.o.o. Beograd, kojim su potraživanja nastala izdavanjem posebnih cena odnosno kazni za parkiranje preneta na ovu privatnu firmu.

Da ne bude zabune – radi se o klasičnoj prodaji potraživanja javnog preduzeća privatnoj firmi! Ugovor je zaključen na period od 10 godina, a prijemnik ( privatna firma ) se obavezao da isplati ustupiocu (JKP Vidrak Valjevo) zbir od 100 % cena svih ustupljenih naloga za plaćanje posebne cene. Sastavni deo ovog ugovora je i specifikacija ustupljenih potraživanja, koja sadrži spisak od 270 pravnih i fizičkih lica. Po tom ugovoru navedena privatna firma se faktički obavezala da JKP “Vidrak Valjevo” isplati iznos od 297.000,00 dinara, do koga je bilo sasvim lako doći operacijom množenja broja navedenih lica na spisku (270) sa iznosima njihovih pojedinačnih obaveza plaćanja u iznosima od po 1.100 dinara. Na ovom mestu dolazimo i do same suštine ovog “poslovnog aranžmana”…

Privatna firma “BELICA INVEST” d.o.o. Beograd, koja se po zvaničnoj evidenciji APR bavi radovima u građevinarstvu, angažovala je punomoćnika iz reda advokata, koji je podneo javnim izvršiteljima u Valjevu predloge za izvršenje protiv građana Valjeva, a radi naplate iznosa od po 1.100,00 dinara. Međutim, kada građani budu otišli kod nadležnog javnog izvršitelja da regulišu svoja dugovanja tamo će ih sačekati neprijatno iznenađenje jer će sada morati da plate iznos od 19.395,00 dinara. Kako su građani došli u situaciju da duguju iznos koji je skoro 20 puta veći od početnog, a koji predstavlja polovinu prosečne mesečne zarade u našem gradu?

Kao što možete videti, glavni dug u ovom predmetu iznosi 1.100,00 dinara. Podnošenjem predloga za izvršenje nastaje dodatna obaveza plaćanja troškova predujma za rad javnog izvršitelja – u iznosu od 3.643,00 dinara, kao i naknade za uspešnost izvršenja – u iznosu od 1.152,00 dinara. Ovi iznosi se svakako moraju platiti jer su nužni u izvršnom postupku i tu nema ništa sporno. Međutim, imajući u vidu da je privatna firma “BELICA INVEST” d.o.o. Beograd angažovala punomoćnika iz reda advokata, nastaju i dodatni troškovi za građane i to, na ime sastava predloga za izvršenje – u iznosu od 9.000,00 dinara, kao i sastava zahteva za naknadu troškova – u iznosu od 4.500,00 dinara. Dakle, iznos od 13.500,00 dinara čine troškovi advokata, koga je angažovala privatna firma koja je otkupila dug, a koji ne bi nastali da su zaposleni u pravnoj službi JKP “Vidrak Valjevo” sastavljali predloge za izvršenja što je posao koji ne zahteva bilo kakvo posebno angažovanje istih već je potrebno izvršiti samo promenu ličnih podataka dužnika obzirom da se radi o tipskom obrascu.

Za sastavljanje ovakvog obrasca dovoljno je biti pismen, imati tri minuta vremena na raspolaganju i ništa više od toga! Da je to bio slučaj izvršni dužnici (građani) bi isplatom ukupnog iznosa od 5.895,00 dinara u potpunosti izmirili obaveze i ne bi imali dodatnih troškova, pa bi građani Valjeva po ovom osnovu bili u obavezi da isplate direktno JKP “Vidrak Valjevo” ukupan iznos od 1.591.650,00 dinara. U takvoj situaciji ni mi ne bi imali bilo kakvih zamerki pogotovo jer se radi o uobičajenom načinu naplate potraživanja u okviru redovnog poslovanja javnih preduzeća.

Sa druge strane zaključivanjem ovog ugovora i prodajom potraživanja privatnoj firmi iz Beograda, koja se sada pojavljuje u svojstvu izvršnog poverioca, svaki građanin će u najboljem slučaju morati da isplati iznos od 19.395,00 dinara pa će na račun iste biti uplaćen ukupan iznos od najmanje 5.236.650,00 dinara. Posledica svega iznetog je da je JKP “Vidrak Valjevo”, kao javno preduzeće u službi građana Valjeva, na vrlo bahat i bezobziran način, “prelilo u džep” privatnoj firmi iz Beograda iznos od najmanje 3.645.000,00 dinara ili nešto preko 30.000,00 evra čistog profita, i to upravo na teret samih tih građana Valjeva! Ali, ni to nije sve…

Ukoliko neki građani ne budu imali novca da odjednom isplate celokupan dug od 19.395,00 dinara, a što je objektivno za očekivati, oni rizikuju mogućnost da javni izvršitelji zakažu službenu radnju popisa i procene pokretnih stvari pa se navedeni iznos uvećava za dodatnih 10.500,00 dinara, na ime troškova advokata, i još par hiljada dinara, na ime troškova javnog izvršitelja. Da li se ovo može nazvati brigom o građanima, u koju se ova vlast licemereno zaklinje, ili je možda u pitanju nešto drugo?

Neminovno se nameću i sledeća pitanja: Koji je motiv i interes direktorke JKP “Vidrak Valjevo” Ksenije Badem Nenadović za prodaju potraživanja ovog preduzeća, na način kojim se građanima nanosi direktna materijalna šteta?

Koji je zakonski okvir za zaključenje ugovora sa navedenom privatnom firmom “BELICA INVEST” d.o.o. Beograd i zbog čega je čega je ugovor zaključen baš sa tom firmom?

Da li je zaključenje ovakvog ugovora odobrio Nadzorni odbor JKP “Vidrak Valjevo”, a ako jeste koje je obrazloženje njegovih članova za ovakav način poslovanja koji je štetan za građane?

Zbog čega građani Valjeva plaćaju zaposlene u JKP “Vidrak Valjevo”?
Da li je i koliko je još ovakvih ugovora, štetnih po građane Valjeva, zaključeno od strane direktorke JKP Vidrak Valjevo?

I na kraju, da li je Grad Valjevo, kao osnivač ovog JKP, upoznat sa ovom poslovnom odlukom direktorke koja očigledno ima samo jedan cilj – da novac građana Valjeva “prelije u džep” privatnoj firmi iz Beograda?

Da li će gradonačelnik i skupština Grada Valjeva reagovati i sprečiti ovakve “poslovne aranžmane” lica, koja su im direktno odgovorna za svoj rad, ili su možda i oni saučesnici u nametanju ovog harača građanima?

Znamo da će sva ova pitanja ostati bez odgovora ali i bez tih odgovora nije teško zaključiti o čemu se ovde radi. Ipak, ljudi iz GrO SSP Valjevo će nastaviti da pred građane iznose istinu sa ciljem da u potpunosti ogolimo ovaj bahati i parazitski režim koji je stvorila vladajuća interesna grupacija.

Svaka odluka, nezakonita radnja ili postupak kojim se nanosi šteta građanima Valjeva, biće predmet našeg interesovanja ali i informisanja javnosti radi zaštite njihovih osnovnih prava koja su im od strane ovog režima neustavno oduzeta” – navodi Stranka slobode i pravde Valjevo.