28/02/2024
Najnovije vesti
Lokalni front Valjevo Trifunović Manić

LF VA: PROTIV PROMENE USTAVA

Autor 11/01/2022

Na danas održanoj konferenciji za medije udruženja građana Lokalni front iz Valjeva upućen je poziv građanima da 16. januara 2022. godine izađu na referendum i glasaju protiv ustavnih promena.

Novinarima se prvo obratio Željko Trifunović, predsednik Skupštine LF VA koji je tom prilikom rekao:

“Opšte je poznata činjenica da Lokalni front VA aktivno učestvuje u svim javnim raspravama na lokalnom nivou kao i u javnim raspravama na nacionalnom nivou.

Tako i upravo sada naši prestavnici učestvuju u javnoj raspravi o Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Takođe je poznato da Lokalni front VA vrlo jasno i transparentno iznosi svoje stavove o svim pitanjima bitnim za život građana Valjeva i uopšte Srbije.

Lokalni front VA, pošto je saslušao sve relevantne prestavnike iz oblasti prava, kao i članove pravnog tima koji je LF VA formirao na teritoriji Kolubarskog upravnog okruga, doneo je odluku da pozove građane da izađu na prestojeći referendum i zaokruže NE ovakvim ustavnim promenama. Referendum je jedna od retkih prilika da građani neposredno odlučuju o ovako bitnim pitanjima.”

Podsetio je na tribinu, ne tako davno održanu u hotelu Grand u Valjevu, na temu ustavnih promena u pravosuđu na kojoj su govorili bivša predsednica Udruženja sudija i sudskih pomoćnika, kao i bivši predsednik Udruženja tužioca i njihovih pomoćnika. Uvažavajući njihova mišljenja, mišljenje sudije Majića, kao i velike većine profesora Pravnog fakulteta, nije bilo dileme pri odlučivanju o prestojećem referendumu.

Potom je reč dao predsedniku udruženja građana Lokalni front Valjevo, Ivanu Maniću:

“Zašto treba izaći na referendum o ustavnim promenama zakazan za 16. januar 2022. godine i na njemu glasati – NE? Lokalni front Valjevo, kao i uvek, stoji na stanovištima odgovornih i dokazanih članova struke, te podržava njihov stav iznet u nastavku.

Imajući u vidu veliko nezadovoljstvo građana Republike Srbije, izazvano odlukama vladajuće strukture, po svim svojim osobinama formalno autokratske, ovim putem se izjašnjavamo na izmene i dopune Ustava Republike Srbije u pogledu vladavine prava tj. na akt koji je potvrđen od strane Narodne skupštine i stavljen na prihvatanje od strane građana na obaveznom referendumu.

Pre svega, pomenute promene Ustava neće, ni na koji način, dovesti do nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Nezavisnost se ne može obezbediti iz jednog prostog razloga: upliva predstavničkog tela građana – Narodne skupštine – u kojoj pravila diktira vladajuća većina. Samim time, pomenuti organ umesto da vrši ulogu predstavnika građana, isti postaje političko sredstvo većine.

Legitimitet odluka Narodne skupštine takođe je sporan, budući da je u najvišem predstavničkom telu građana prisutan politički monizam, koji omogućava donošenje raznoraznih odluka bez ikakvog korektiva koji predstavlja opozicija.

Poseban problem predstavlja i ukidanje prvog izbora sudije na tri godine. Naime do sada su sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju birane na tri godine i to od strane Narodne skupštine, tokom kojeg perioda se do sada vrednovao rad pomenutog sudije ocenama “izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju”, “uspešno obavlja sudijsku funkciju” i “ne zadovoljava”.

Pomenutom izmenom sudije će umesto Narodne skupštine birati Visoki savet sudstva, čime se dolazi do situacije da sudija ne polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom koja bi trebala da odažava volju građana, a ujedno istih onih građana u čije ime bi trebao da donosi presudu koja glasi “u ime naroda”. 

Ukoliko se pomenuta izmena usvoji na referendumu, dolazimo do toga da se  gubi kriterijum vrednovanja rada sudije. Usled toga neminovno se postavlja sledeće pitanje: Da li će predmetne sudske odluke koje donose novoizabrane sudije, a čiji rad nije vrednovan u periodu od tri godine, biti pravno valjane? To praktično znači da će neko odlučivati o pravima i obavezama građana čiji bi rad, po trenutno važećim zakonskim odredbama bio ocenjen sa “ne zadovoljava”. Dalji komentar je suvišan.

Isto tako, nejasno je na osnovu kojih kriterijuma će Narodna skupština birati četiri istaknuta pravnika sa najmanje 10 godina iskustva. Na ovom mestu dolazi do potpunog upliva politike posebno ako je poznato da će ta četiri člana biti birana od osam članova koje predloži nadležni skupštinski odbor za pravna pitanja.

Na ovom mestu ukazujemo da je i Venecijanska komisija izrazila brigu u pogledu sastava Visokog saveta tužilaštva.“

Da sumiramo – NE na referendumu:

  • Zato što nema javne rasprave, nijedan profesor pravnog fakulteta ga nije podržao, a mnogi viđeni stručnjaci, poput sudije Miodraga Majića, iznose svoje argumentovane stavove protiv takvog rešenja.
  • Zato što je sasvim jasna namera vlastodržaca da sa jedne strane direktno pojačaju svoj uticaj na pravosudni sistem, a da pritom, po oprobanom receptu odgovornost opet svale na narod koji je za te odluke “glasao”.
  • Zato što se time otvara put podobnima, a ne stručnima.
  • Zato što je nelegitiman, naručen i loš po građane Srbije.
    Na kraju, kako to da vlast i njeni glasnogovornici, uvek tako spremni da o svemu iznesu stav, sada tako upadljivo ćute? Pametnom dovoljno.