29/05/2024
Najnovije vesti
FOTO-IZVOR-Ujedinjeno-Valjevo-Moze-tribina-9-maj

UVM – Želimo da Valjevo bude grad zdravih i obrazovanih ljudi, a za to je potrebno sVAnuće!

Autor 07/05/2024

Prilikom obraćanja javnosti počelo je prezentovanje rešenja koje lista “SVANUĆE – Ujedinjeno Valjevo Može” nudi građanima na predstojećim lokalnim izborima 2. juna.

Tom prilikom je za četvrtak, 9. maj od 19 sati, u holu Centra za kulturu, najavljena tribina, pod naslovom “Za zdrav vazduh i bez rudnika – recite to gradonačelniku!”

Prema rečima Ivana Manića, kandidata za gradonačelnika na početku su rešenja za četiri oblasti,važnih za funkcionisanje jednog grada: zaštita životne sredine, zdravstvo, sport  i prosveta.

“Na prethodnoj konferenciji za medije na kojoj smo govorili o najvažnijim problemima koje naš grad ima na prvo mesto smo postavili pitanje aerozagađenja i nebrige prema životnoj sredini. Zato danas predstavljanje našeg programa krećemo upravo od ove teme.

Mi želimo da Valjevo bude grad zdravih ljudi. Prostor očuvane i zdrave životne sredine koja omogućava zdrav život ove i svih budućih generacija. Naš cilj kada je u pitanju zaštita životne sredine je sledeći:

Duboko svesni da je zaštita životne sredine od krucijalne važnosti za kvalitet i postojanje života uopšte, stvaraćemo uslove za održivo korišćenje prirode i njenih najvažnijih elemenata (vazduh, voda, zemljište, živi svet) kako bismo osigurali održivo življenje i razvoj na prostoru Valjeva.

Čini se da je čovek poslednjih decenija krenuo u opštu ofanzivu protiv prirode i tako ugrozio i sopstveni opstanak. Nema segmenta prirode koji nije ugrožen delovanjem čoveka. Priroda u Srbiji je ugrožena gotovo na svakom koraku zahvaljujući nebrizi i nemaru njenih stanovnika, komercijalnim interesima raznih kompanija, ali i odsustvu jasnog odgovora države na takvo stanje.

Valjevo i ceo naš kraj ima ogromne resurse prirodne lepote i dragocenosti u svojim rekama, šumama, planinama, livadama, živom svetu, ali ih pogrešno koristi i nedovoljno štiti.  Po nivou aerozagađenja smo sve češće prvaci sveta i kao da bežimo od toga  da shvatimo kako i koliko to utiče na naše zdravlje i opstanak na ovom prostoru.  Neodgovorno se odnosimo prema našim rekama i besomučno ih zagađujemo. Nemamo postrojenje za preradu otpadnih voda.  Bacamo smeće na sve strane i još uvek nemamo adekvatno rešenje za odlaganje smeća i njegovu reciklažu. Nalazimo se na lokaciji za koju postoje sve brojnija interesovanja za istraživanje koncentracija više ruda i potencijalno otvaranje rudnika. Nemamo jasno definisani odnos prema održivom razvoju i primeni zelenih tehnologija. Sve to mora da se promeni. Što pre.

Ivan-Manic-kandidat-za-gradonacelnika-Ujedinjeno-Valjevo-Moze-30-04-2024-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-kolubarski-region-News-Serbie

Naš predlog rešenja se odnosi na pojedinačne kategorije koje su ugrožene našim pogrešnim ponašanjem koje na kraju dana ugrožava sve nas.

Vazduh – Znamo da je broj dana sa povišenim koncentracijama štetnih čestica u vazduhu Valjevo čini gotovo opasnim mestom za život. Naš život. Zato borba protiv aerozagađenja mora da bude prioritet broj jedan nove gradske vlasti.

Znamo i da Ministarstvo za zaštitu životne sredine i dalje nije dalo saglasnost na dokument  Plana kvaliteta vazduha 2022 – 2027 koji već u startu kasni sa primenom skoro 3 godine. Zato ćemo kao nova gradska vlast uraditi sledeće:

• Izvršićemo javni pritisak na Ministarstvo za zaštitu životne sredine da da se što pre izjasni o predatom im dokumentu.

• U kontrolu primene aktivnosti iz ovog plana ćemo uključiti sve zainteresovane strane i redovno ćemo izveštavati javnost o sprovedenim aktivnostima iz tog plana.

S obzirom da kapaciteti Gradske toplane nisu ni blizu iskorišćeni, a  da bismo stimulisali priključenje individualnih kuća na toplanu ukinućemo plaćanje priključaka na sistem daljinskog grejanja (sadašnja vlast je donela odluku da je priključak besplatan u sledeće 2 godine).

Iako se dolazak gasa  najavljuje već godinama, vidimo da se ništa ne čini na pripremi neophodne gasne infrastrukture kako bi se na gas priključile individualne kuće i zgrade u Valjevu.  Zato ćemo kao nova vlast odmah krenuti u izradu plana gasifikacije i izgradnju gasne mreže u Valjevu kako bi se što pre počelo sa korišćenjem gasa kao energenta.

Grad Valjevo je iz svog budžeta u toku 2023. godine izdvojio gotovo identične sume (oko 10 miliona dinara) za subvencionisanje mera za povećanje energetske efikasnosti i za kupovinu novogodišnje rasvete. Moramo da znamo šta su nam prioriteti. Povećaćemo izdvajanja za subvencionisanje mera energetske efikasnosti kako bi što veći broj objekata u našem gradu smanjio potrošnju energenata za grejanje što će dovesti do smanjenja nivoa aerozagađenja.

U borbi protiv aerozagađenja učešće građana je od suštinske važnosti. Zato ćemo posvetiti njihovom informisanju o nivou aerozagađenja (postavljanjem displeja sa infomacijama o trenutnom aerozagađenju u gradu i drugim načinima informisanja) i njihovoj edukaciji o potrebi promena navika koje dovode do aerozagađenja.

Voda – Naše ponašanje je ugrozilo i vode našeg kraja. Novi podaci govore da je čak i Gradac, kao reka čijim smo se bistrim, čistim i hladnim vodama oduvek ponosili, ugrožen. O drugim rekama da i ne govorimo. Zato ćemo kao nova gradska vlast uraditi sledeće:

• Odmah ćemo pristupiti izradi potrebne projektne dokumentacije za izgradnju savremenog sistema za preradu otpadnih voda sa gradskoh područja i krenuti u traženje sredstava za njegovu izgradnju (pre svega kroz dostupne fondove EU),  a takođe ćemo ubrzati i izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na Divčibarama.

• Napravićemo plan zaštite najvažnijih vodotokova na teritoriji našeg grada koji bi obuhvatio izradu registra zagađivača, aktivnosti za njihovo eliminisanje i strogu kontrolu, kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje reka našeg kraja. Takože ćemo pooštriti i kažnjavanje zagađivača.

• Izvršićemo javni pritisak na nadležne republičke institucije da što pre stave u pogon akumulaciju Stubo-Rovni  kako bi se obezbedilo vodosnabdevanje bar sela koja gravitiraju ka jezeru koja su danas bez vode.

Zemljište – Živimo u smeću i to je naša zajednička sramota. Zato ćemo ispitati dosadašnji rad regionalnog centra za upravljanjem otpada „Eko- Tamnava i insistirati na ubrzavanju radova na izgradnji regionalne deponije u Kaleniću, a uradićemo i sve neophodne pripreme kako bi se obezbedili potrebni tehnički kapaciteti za korišćenje ovog sistema (transfer stanice, reciklažna dvoriša i dr.).

Napravićemo plan sanacije postojeće gradske deponije kako bismo što pre po otvaranju novog regionalnog sistema krenuli u njenu sanaciju. Ona više ne sme da bude planina smeća na ulazu u naš grad koja se sve češće pali i dodatno truje naš vazduh.

Pojačaćemo kontrolu lokacija na kojima se pojavljuju divlje deponije i drastično  povećati kazne za bacanje smeća. Pokrenućemo edukativne programe za podizanje svesti o potrebi očuvanja životne sredine.

Zaštita živog sveta – Površine pod zelenilom (pre svega šumom) se smanjuju. To utiče na zemljište, vodu i vazduh u našem gradu. Zato ćemo uraditi sledeće:

• Pokrenućemo opsežne akcije pošumljavanja većih površina na teritoriji Valjeva i u to uključiti sve koji su za to zainteresovani.

• Uraditi analizu stanja gradskih parkova i šuma i pokrenuti aktivnosti kako bi se njihovo stanje popravilo.

• Identifikovaćemo dodatne lokacije na na kojima je moguće formirati i manje parkove i park šume kako bi se popravio kvalitet vazduha.

• Pooštrićemo urbanističke kriterijume u delu koji se odnosi na minimalnu zauzetost parcela zelenilom. Ne dozvoljavati više da se pod zelenim površinama zapravo provlače parkinzi.

Rudarstvo – Naša koalicija se direktno i apsolutno protivi otvaranju rudnika litijuma i bora (kao i drugih ruda) na području Valjeva i okolnih opština, jer ne želimo da to na bilo koji način ugrozi kvalitet života naših građana.

Smatramo da Valjevu nije neophodno da svoju sreću i budućnost traži u rudarstvu i želimo da se naš grad razvija na druge načine.

Tražićemo strožu kontrolu rada postojećih kamenoloma i usprotivićemo se otvaranju novih. Pooštrićemo naplatu dozvola za tzv. „vanredni prevoz“  teških tereta (materijala koji se vade iz kamenoloma) i ta sredstva ćemo usmeravati za održavanje puteva u krajevima gde se nalaze kamenolomi.

Zelene investicije i održivi razvoj – Zelena agenda za zapadni Balkan uvodi čitav niz novina i prilika za ostvarivanje zelenih investicija koje bi trebalo da doprinesu održivom razvoju. Zato ćemo  učiniti sve što je potrebno da se pripremimo za novine koje dolaze i prilike koje nam se pružaju. To podrazumeva edukaciju zaposlenih u gradskoj upravi i komunalnim preduzećima za obavljanje poslova iz ovog domena, pripremu i realizaciju projekata, zelenih nabavki i drugo. Započećemo stipendiranje učenika i studenata koji se školuju za rad u domenu zaštite životne sredine.

Imajući sve ovo u vidu, u četvrtak 9. maja u 19 časova u holu Centra za kulturu organizujemo prvu u seriji tribina pod nazivom Recite to gradonačelniku na kojima će stručnjaci za pojedine oblasti i građani javno savetovati budućeg gradonačelnika. Prva tribina će kao temu imati upravo zaštitu životne sredine sa fokusom na aerozagađenje i moguće otvaranje rudnika.

Pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže na ovoj tribini i čuju šta bi to budući gradonačelnik trebalo da radi.”

Vladimir Đorđević, potpredsednik GrO NLS, je naglasio da je briga za zaštitu životne sredine je zapravo briga o životu i zdravlju ljudi.

“Iako grad nema značajnije ingerencije u kreiranju i sprovođenju politika u domenu zdravstva, smatrali smo da je neophodno da i u ovoj oblasti građanima ponudimo neka rešenja. Kao središte Kolubarskog okruga, Valjevo je i središte zdravstvenog sistema za ovaj deo Srbije. Ono je centar koji mora da vodi računa o tome da to i ostane.

Obavezujemo se da ćemo u narednom periodu raditi na stvaranju uslova da građani Valjeva imaju kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu u našem gradu.

Ono što je svakako u domenu nas koji se bavimo politikom jeste da učinimo sve da prestanu politički pritisci na zaposlene u zdravstvu i njihovo ponižavanje da učestvuju u kampanji vladajuće stranke. Odvođenje na sastanke u prostorije SNS-a uz rečenicu „to će ti značiti za posao“ više ne sme da bude kriterijum za to da li ćete imati bilo stalan ili posao na određeno vreme u valjevskim zdravstvenim ustanovama. Snimak sa jednog takvog sramotnog sastanka u Valjevu koji je procureo u javnost, dokaz je da se to zaista događa i naprednjaci više ne mogu da kažu da je to laž koju širi opozicija. Radite to i treba da vas bude sramota zbog toga! Naravno, ako razumete šta je to sramota.

Možda naivno, ali verujemo da posao u struci, bilo kojoj, treba da dobijaju ljudi koji svojim znanjem mogu da doprinesu zadatom cilju ustanove, i stručnošću pomognu svom narodu. Pričamo o javnim, državnim ustanovama, koje su servis svih građana koje mi, obični građani i finansiramo. Sa tim servisom niko nema pravo da se igra. Nije to tek kilometar puta koji nasipate baš pred izbore, fudbalski tim koji se finansira na neobičan način, niti neki dokument u javnoj upravi koji fali, u pitanju je naš život. Ljudi kojima kada nas bolest sustigne, kad nas uhvati mala snaga, dajemo svoj život u ruke, moraju biti stručni a ne priučeni kadrovi sa jednom jedinom zaslugom- time što su napredni.

Kada smo kod tog životno važnog servisa svih građana moramo da vidimo kako da ga unapredimo.  Grad u ovoj oblasti gotovo da i nema nikakve ingerencije, jer su one u rukama Republike, ali ćemo svejedno pokušati sve što je u našoj moći da doprinesemo da zdravstvene usluge u Valjevu budu na najvišem nivou.

Odlazak stručnih ljudi u penziju i inostranstvo doveo je do manjka lekara specijalista u našim zdravstvenim ustanovama i ugrožavanja mogućnosti da naši sugrađani u Valjevu dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Kao lokalna samouprava ćemo stoga ulagati sredstva u stipendiranje lekara za deficitarne specijalizacije. Smatramo to dužnošću odgovornih ljudi koji se brinu o zdravlju svojih sugrađana.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Zdravstvenog centra postali su svojevrsni valjevski „Skadar na Bojani“. Pravljenje i prepravljanje projektne dokumentacije traju već godinama, a za to vreme se naši sugrađani  leče u nedostojnim uslovima. Kada će započeti građevinski radovi to niko ne zna. Koliko li će tek trajati?

Obavezujemo se da ćemo kao nova gradska vlast učiniti sve da se ovaj izuzetno važan projekat realizuje u što kraćem roku. Pružićemo svu potrebnu pomoć i podršku koju kao lokalna samouprava možemo da pružimo. Nećemo ni u kom slučaju biti bilo kakva kočnica, već neko ko će aktivno pomagati da se taj važan posao obavi što pre i što kvalitetnije.

Bićemo takođe i uporni u javnom i glasnom podsećanju republičke vlasti da preko 150 hiljada stanovnika Kolubarskog okruga mora što pre da dobije adekvatne uslove za lečenje u Valjevu.

Kako činili tako nam Bog pomogao.”

Kandidat za odbornika liste Svanuće – Ujedinjeno Valjevo Može iz partije Novo lice Srbije, Dragan Vuković ističe da je sport važan činilac zdravlja ljudi.

“Bavljenje sportom doprinosi boljem zdravlju, a na decu utiče da se pravilno razvijaju. Naš cilj je da Valjevo bude grad zdravih ljudi.

Kao nova lokalna vlast obavezujemo se da ćemo lokalnu politiku  u domenu sporta kreirati tako da uvedemo jasne pravila i prioritete za finansiranje sporta sa akcentom na razvoj školskog i rekreativnog sporta kako bi se pozitivno uticalo na opšte zdravstveno stanje i pravilan razvoj dece i odraslih u Valjevu.

Grad svake godine izdvaja značajna budžetska sredstva, ali se čini da se ona troše na način koji ne doprinosi osnovnim ciljevima bavljenja sportom. Zato smatramo da taj fokus mora da bude na postizanju uslova da se što veći broj naših sugrađana (a pre svega mladih) bavi sportom. To će uz brigu o zdravoj životnoj sredini doprineti boljem opštem zdravstvenom stanju naših sugrađana. Sport doprinosi principu „bolje sprečiti nego lečiti“.

Verujemo takođe da će se iz takvog koncepta učešća što većeg broja naših sugrađana u sportskim aktivnostima izroditi i brojni novi šampioni na koje će naš grad tek biti ponosan.

Kada je u pitanju stvaranje uslova za razvoj školskog i rekreativnog sporta uradićemo sledeće:

• Izgradićemo i opremiti sportske objekte (sale i igrališta) u školama tamo gde ih nema, i na gradskom, i na seoskom području.

• Uložićemo sredstva u rad sportskih sekcija po školama kako bi deca mogla da se bave sportom bez dodatnih troškova za roditelje.

• Promovisaćemo sport u školama kroz organizaciju različitih sportskih događaja i učešće poznatih sportista i sportskih radnika.

• Odredićemo lokacije i izgraditi sportske terene u svim mesnim zajednicama tamo gde nedostaju.

• Kroz podršku organizaciji različitih sportskih događaja promovisaćemo rekreativni sport i zdrave stilove života.

Rešićemo i nedovoljno trasnparentno finansiranje sportskih klubova iz gradskih budžetskih sredstava. Iako su postojali pokušaji uređenja ove oblasti i dalje je prisutan voluntaristički način na koji sportski klubovi dobijaju novac iz gradskog budžeta. Stoga ćemo u ovoj oblasti uraditi sledeće:

• Uvešćemo jasne kriterijume za finansiranje sportskih klubova iz gradskog budžeta.

• Fokusiraćemo se pre svega na finansiranje aktivnosti mlađih selekcija.

• Uvešćemo zabranu učešća gradskih funkcionera u organima sportskih klubova.

Višedecenijska saga o novoj hali sportova mora da se reši i završi. Razmotrićemo sva do sada pominjana rešenja za novi objekat hale sportova i uz stručnu analizu i učešće valjevskih sportskih radnika i drugih zainteresovanih strana pokušati da pronađemo najbolje rešenje za potrebe sporta u Valjevu. Odmah ćemo krenuti u realizaciju tako odabranog rešenja.

Iako u okviru SRC „Petnica“ postoji balonom pokriven bazen, jasno je da se radi o lokaciji koja je ipak previše udaljena od centralnog gradskog jezgra i ne zadovoljava potrebe našeg grada i sportskih klubova čiji uspesi, na koje smo svi ponosni, zahtevaju postojanje adekvatnog zatvorenog bazena.

Stoga se obavezujemo da ćemo razmotriti sve raspoložive opcije za izgradnju zatvorenog bazena na nekoj od gradskih lokacija i odmah krenuti u realizaciju tako odabranog rešenja.

 Da Valjevo bude grad zdravih ljudi – sVAnuće!”

Nemanja Jakovljević, kandidat za odbornika liste Svanuće – Ujedinjeno Valjevo Može, iz redova DS-a, podseća na izreku da je u zdravom telu zdrav duh.

“Prethodne teme su se bavile telom, a sada je na redu duh, ili bolje rečeno znanje i obrazovanje. Znanje je oduvek bilo preduslov za rast i razvoj čovečanstva. Današnji svet je sazdan na znanju i njegovoj praktičnoj primeni.  Takva mora da bude i Srbija. Takvo mora da bude i Valjevo. Baš kao što je centar našeg okruga (a i šire) u domenu zdravstva, Valjevo je tako centar i u domenu  obrazovanja. Naš zadatak je da to tako i ostane.

Zato ćemo raditi na obezbeđivanju uslova za organizivanje savremene i kvalitetne nastave i boravak učenika i studenata u našem gradu, jer obrazovanje smatramo ključnim preduslovom daljeg razvoja našeg društva.

Iako je ovo oblast čiju nadležnost kao lokalna samouprava delimo sa Republikom, smatramo da se kao grad u narednom periodu moramo ozbiljno pozabaviti ovom temom.

Znamo već da se Valjevo kao grad smanjuje. U periodu između 2011. i 2022. godine Valjevo je izgubilo čak 8000 stanovnika. To je ogroman broj. Smanjen prirodni priraštaj i odlazak, pre svega, mladih ljudi najvažniji su razlozi za ovu turobnu statistiku.

Na drugoj strani, Valjevo kao regionalni obrazovni centar u isto vreme privlači mlade ljude koji ovde dolaze na školovanje iz drugih opština našeg okruga, ali i iz drugih delova Srbije. To je prilika koju kao grad moramo da iskoristimo kako bismo ih možda ovde zadržali i tako preokrenuli negativni bilans življenja u Valjevu.

Da bismo to izveli važno je da obrazovne ustanove  u našem gradu pružaju što kvalitetnije uslove za sticanje znanja mladim ljudima. U tom smislu smo uočili i nekoliko problema koje kao grad moramo da rešimo.

Objekat u kojem se nalazi Medicinska škola već duži niz godina ne pruža adekvatne uslove za funkcionisanje ove škole koja privlači učenike ne samo iz Valjeva.  Zato ćemo raditi na pronalaženju novog rešenje za zgradu Medicinske škole u kojoj bi bili obezbeđeni svi potrebni tehnički uslovi za obavljanje kvalitetne nastave.

S obzirom da je Valjevo i regionalni obrazovno centar i da jedan broj učenika i studenata dolazi u naš grad iz drugih sredina, postoji potreba da se za njih obezbede adekvatni smeštajni kapaciteti. Dom za učenike u Poljoprivrednoj školi, ma koliko dobro radio, više nije dovoljan. Zato smatramo da bi Grad trebalo da pronađe način da oformi Dom za učenike i studente sa većim kapacitetima i tako im pruži bolje uslove za učenje i studiranje. Otvaranjem takvog objekta Valjevo bi postalo dodatno privlačno i za potencijalne studente i učenike iz šireg područja Srbije.

Uslovi za odvijanje nastave u valjevskim školama nisu idealni, a to se posebno odnosi na seoske škole koje rade u veoma skromnim uslovima. Zato ćemo:

• Povećati  sredstva za materijalne troškove i održavanje školskih objekata kako bismo obezbedili  što je moguće bolje uslove za odvijanje nastave.

• Posebnu pažnju ćemo obratiti na seoske škole kako bismo obezbedili uslove za ostanak mladih ljudi na selu i podstakli ih da tamo zasnivaju svoje porodice.

Često nedovoljna budžetska sredstva za rad obrazovnih institucija moguće je dopuniti sredstvima iz drugih izvora (razni oblici projektnog finansiranja iz budžetskih izvora, EU i drugih donatorskih fondova i dr.). Za to već postoje neki sjajni  primeri valjevskih škola koje učestvuju u Erazmus plus programu Evropske unije. To pozitivno iskustvo bi trebalo proširiti i na ostale obrazovne institucije u našem gradu.

Organizovaćemo programe obuke za zaposlene u prosveti za pisanje i realizaciju  projekata kako bi ih podigli kapaciteti obrazovnih institucija da koriste dodatne izvore finansiranja svojih aktivnosti. To će omogućiti obezbeđivanje dodatnih sredstava neophodnih za poboljšanje uslova u kojima rade škole na području grada, ali i realizaciju različitih inovativnih projekata.

Ako smo ovu konferenciju započeli tvrdnjom da želimo da Valjevo bude grad zdravih ljudi, završićemo je dopunjenom verzijom: Želimo da Valjevo bude grad zdravih i obrazovanih ljudi, a za to je potrebno sVAnuće!”