04/03/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

KONCENTRACIJA PM10 ČESTICA I DO 242,57 μg/m3

Autor 31/01/2022

U okviru relizacije akcije “Aero Alarm” koju već drugu godinu realizuje organizacija “Lokalni odgovor” iz Valjeva, namera je poboljšavanje obaveštavanja o aerozagađenju u Valjevu.

“a. U poslednoj nedelji januara vazduh je bio izuzetno opasan po zdravlje. Svakodnevno zabeleženo višestruko prekoračenje granične vrednosti. Vazduh najotrovniji na Savindan. Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju u četvrtak, 27.1.2022. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM10 u vrednosti od 110,90 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija supednovanih PM2,5 čestica zabeležena isti dan, 90,01 μg/m3. U subotu, 29.1.2022. u 19 časova zabeležene najviše maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 242,57 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice. U petak 28.1.2022. zabeležena najviša satna koncentracija od 214,12 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice u 2 časa posle ponoći.

b. Zbog visine aerozagađenja u protekloj nedelji svako je mogao da osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

c. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

d. Na dan 31.1.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 27 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3),” navedeno je u uzveštaja Udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva.