24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • #NVO_Obumbratio

Tag Archives

Nasilje – problem savremenog doba – Bolje je sprečiti

autor 29/11/2023 0
Nevladina organizacija Obumbratio 29. novembra, od 17 sati, priređuje tribinu o vršnjačkom i nasilju u porodici o čemu će govoriti Slađana Stanković i Dejan Vuković, u Osnovnoj školi Andra Savčić u Valjevu gde kontinuirano već par decenija realizuju preventivne socijalne projekte trudeći se da u rad uključe što širu zajednicu. Novi projekti u OŠ... Saznaj više

NVO Obumbratio – “Bolje je sprečiti”

autor 28/10/2023 0
Nevladina organizacija Obumbratio iz Valjeva realizuje projekat “Bolje je sprečiti”  ukazujući na veliku ulogu preventivnog rada, posebno u odnosu prema deci i mladima u svim oblastima. Cilj ovog projekta je sveobuhvatno podizanje svesti o krivičnom delu nasilje u porodici, kao i o mogućim posledicama nasilja i merama koje mogu uticati na što ređu pojavu... Saznaj više