19/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • #rehabilitacija

Tag Archives

Rehabilitacija onkoloških bolesnika dečijeg uzrasta u Ivanjici

autor 28/09/2023 0
Deca do 18 godina koja su obolela od neke onkološke bolesti imaju pravo na produženu rehabilitaciju, odnosno banju, na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje jednom u svakoj kalendarskoj godini u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze. Predlog za upućivanje na produženu rehabilitaciju daje izabrani pedijatar uz mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije iz zdravstvene... Saznaj više