19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • #Valjevo #Aero #alarm #Zagađenje #Vazduh #LokalniOdgovor

Tag Archives

Aero alarm: 70 dana aerozagađenja

autor 13/04/2023 0
Valjevski vazduh zabeležio 70 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica do 13. aprila 2023. godini i 122 dana u grejnoj sezoni 2022/2023. Nema informacija o Planu kvaliteta vazduha. Lokalni odgovor najavljuje da je ovim izveštajem završeno obaveštavanje javnosti o zagađenju vazduha u ovoj grejnoj sezoni i da će biti nastavljeno u... Saznaj više