22/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • #Valjevo #Osnovni #sud #Forum #razuman #rok #sudskog #postupka

Tag Archives

Otvoreni fórum na temu Koja su moja prava ukoliko suđenje traje nerazumno dugo?

autor 10/06/2023 0
Osnovni sud u Valjevu održao tematski otvoreni forum sa građanima o načinu rada pravosudnih institucija. Pravo građana na sudski proces u razumnom roku je pravo zagarantovano Ustavom Republike Srbije, kao i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Znači da će nepristrasne i nezavisne pravosudne institucije, pravično i u razumnom vremenskom periodu usvojiti... Saznaj više